Ze školní budovy moderní multifunkční centrum

|

foto: Město Nový Bor

V Novém Boru na Českolipsku se právě rozjíždí projekt přestavby bývalé školní budovy na multifunkční centrum. Tato iniciativa, zahrnující celkovou obnovu areálu Základní školy Gen. Svobody v Arnultovicích, je letos největší investiční akcí města, stojící bezmála 12 milionů korun. Prvním krokem práce bylo odstranění azbestu, což může mít určité dopady na obyvatele okolních domů, zejména mírné zvýšení hladiny hluku v nočních hodinách, uvedla mluvčí radnice Radmila Pokorná.

Azbest, v minulosti používaný kvůli své odolnosti vůči požáru, je karcinogenní a jeho manipulace podléhá přísným pravidlům. Budova je nyní uzavřena a vybavena speciálním systémem, aby se minimalizovalo riziko úniku azbestových vláken do vzduchu. Po dokončení prací budou provedeny měření vláken vnitřních prostor a až poté bude zrušen podtlakový systém, který brání uniknutí vláken do okolí.

Původní školní budova, která kdysi sloužila pro výuku stovek dětí, bude po rekonstrukci částečně opět využita pro základní školu a také pro neziskovou organizaci Rodina v centru. Ta plánuje provoz dětské skupiny pro 12 dětí a mateřské centrum pro dalších osm dětí, aby tak podpořila rodiny a usnadnila návrat matek do zaměstnání, uvedl starosta Jaromír Dvořák.

Hotovo by mělo být v srpnu

Město také právě vybírá dodavatele pro rekonstrukci budovy po odstranění azbestu. Práce zahrnují opravy vnitřních instalací, výměnu střešní krytiny a zateplení, ale také úpravy sociálního zázemí a vytvoření bezbariérového prostředí. Pokud vše proběhne podle plánu, mohou být práce dokončeny do konce letošního srpna.

Předchozí

Přestavby v plném proudu

Praha vystaví nové centrum pro kulturní a tvůrčí aktivity

Další