Rekonstrukce Průmyslového paláce na pražském Výstavišti začíná

|

Hlavní město dnes předalo Průmyslový palác stavebním firmám. Po měsících příprav převzalo konsorcium firem vedených společností Metrostav DIZ s.r.o. staveniště v areálu Výstaviště Praha. Stavba tak začíná přípravou zázemí a příjezdových komunikací pro techniku. První „kopnutí do země“ se uskuteční zhruba za měsíc. Kompletní rekonstrukce středního a pravého křídla společně s výstavbou levého křídla by měly být hotové do tří let.

„Dnes jsme stavařům předali klíče od Průmyslového paláce a zahájili jeho rekonstrukci. Odškrtáváme si tak další z věcí, které jsme chtěli v tomto volebním období stihnout. Levé křídlo vyhořelo v roce 2008 a Pražané již 13 let čekají na jeho rekonstrukci. Zatím slýchávali pouze sliby. Nám se za tři roky podařilo tuhle obrovskou investici připravit, rozběhnout a tento dluh Pražanům začít smazávat,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Výstaviště Praha na starosti.

Předání staveniště předcházela v minulých týdnech technická příprava a „odstrojování“ Průmyslového paláce. Z budov bylo odstraněno vnitřní vybavení a kilometry kabelů. Nyní bude v režii konsorcia stavebních firem například oplocení staveniště a vybudování přístupové komunikace. V únoru pak na staveniště najede technika a práce se začnou naplno. Dojde k vybudování přípojek a přeložek areálových inženýrských sítí nejen pro připojení stavebního zázemí nebo jeřábů, ale i vlastní budovy Průmyslového paláce.

V místě levého vyhořelého křídla bude nutné nejprve provést podrobný inženýrskogeologický průzkum a doplňkový hydrogeologický průzkum pro tepelná čerpadla. Výsledkem první etapy prací v letošním roce budou rozsáhlé výkopové a zemní práce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby. Na tyto práce dále naváže položení základové desky levého křídla Paláce a provedení železobetonových konstrukcí jeho obvodových stěn.

Práce ve střední hale a pravém křídle se v úvodní etapě ponesou hlavně ve znamení rekonstrukce stávajících technologických kanálů, výstavby nových kolektorů pro osazení technologií a restaurování historicky cenných prvků. Specialisté začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, demontáží historických prvků z interiéru objektu jako například parket nebo vitráží zasažených požárem a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

Na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce, který je chráněnou kulturní památkou, nasadilo konsorcium firem odborníky z týmu, který před nedávnem rekonstruoval podobně cennou budovu – Národní muzeum.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce získalo konsorcium s názvem Společnost pro Průmyslový palác (vedoucí sdružení – Metrostav DIZ s.r.o., dále AVERS, spol. s.r.o; SYNER s.r.o. a Metrostav a.s.). Jedná se o zavedené firmy, které mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty co do náročnosti i výše investic.

„Věřím, že se nám podařilo sestavit silný tým zkušených odborníků, za kterými jsou reference z podobně náročných projektů. Na realizaci, která je pro nás velkou profesní výzvou, se těšíme a uděláme maximum, abychom ji provedli ke spokojenosti investora i Pražanů,“ říká Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Dlouhodobé přípravy na největší zásah v areálu prováděla i akciová společnost Výstaviště Praha. I přes místní omezení stavbou bude žít areál dále. Spodní část Výstaviště i jeho sportovní zóna budou při stavbě v plném provozu. Náhradní prostory k pronájmu na konání akcí nabídne v loňském roce modernizovaný Křižíkův pavilon D nebo postupně rekonstruované další Křižíkovy pavilony, restaurace Bohemia nebo divadlo Spirála.

„Dostavba levého křídla a celková rekonstrukce Průmyslového paláce je pomyslnou tečkou za zásadní proměnou a modernizací areálu. Jsem moc rád, že mohu se svým týmem stát u tohoto důležitého momentu, kdy se postupně přibližujeme k evropským špičkám mezi zábavními a veletržními areály. Svou rozlohou a zázemím je již nyní Výstaviště naprosto unikátní a v dohledné době bude právě díky všem pozitivním investičním změnám, dovoluji si říci, lídr ve volbě pořadatelů kulturních akcí, výstav a veletrhů s možností online přenosu do celého světa, stejně jako první volbou, když chcete sportovat, vyrazit na koncert nebo jen strávit příjemný čas s přáteli,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Po dokončení bude Průmyslový palác nabízet funkčnost multifunkční haly pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy nebo kulturní akce jako koncerty, představení, projekce. Tým Výstaviště již nyní diskutuje s obchodními partnery o budoucích zakázkách v Průmyslovém paláci a lze tedy předpokládat, že kromě nových akcí se do něj po jeho rekonstrukci vrátí tradiční veletrhy typu Svět knihy, Evolution nebo Maker Faire.

„Kromě Průmyslového paláce úspěšně rozjíždíme i další zásadní velké stavební projekty, na které Praha dlouho čekala. Zahájili jsme stavbu nové Štvanické lávky, podepsali jsme smlouvu na rekonstrukci Libeňského mostu, dokončili jsme geologický průzkum a vybrali jsme zhotovitele na první úsek metra D, soutěžíme stavební firmu pro Dvorecký most a postavili jsme nebo k realizaci finišujeme 8 km tramvajových tratí. Mám radost, že se nám daří rozhýbávat zásadní investiční akce města, jak jsme Pražanům slíbili,“ doplňuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Předchozí

Šikovnost a talent studentů FA ČVUT v Praze ocenili i na Novém Zélandu

Naděje pro Bulhar, galerie i lepší průchod na Žižkov

Další