S důrazem na ekologii

|

Výstavba ze dřeva se stává trendem udržitelné budoucnosti. Společnost UBM se chce stát největším evropským developerem ekologických budov s hybridní dřevěnou konstrukcí. V blízké budoucnosti plánuje UBM Development realizovat tímto způsobem až 200 000 m2 plochy v rezidenčních a administrativních centrech v Evropě. Po zkušenostech z Rakouska a dalších zemí CEE chystá první projekt tohoto typu také v České republice.

Text: Redakce

Foto: Archiv UBM Development, Michael Nagl

Pro účely výstavby budov s hybridní dřevěnou konstrukcí vytvořila rakouská UBM Development speciální expertní tým, který povede Bernhard Egert, dlouholetý odborník na dřevostavby. „Výroba betonu a oceli, používaných jako tradičních materiálů ve stavebnictví, způsobuje zhruba 6 % globálních emisí CO2 (to je obdobný podíl oxidu uhličitého, jaký dohromady generuje globální letecká, lodní a železniční doprava). Pokud nahradíme alespoň část z nich dřevem, uhlíkovou stopu stavebních konstrukcí významně snížíme,“ říká Bernhard Egert.

Každý svůj další plánovaný projekt tak UBM vždy hodlá podrobit analýze, zda jej lze postavit s využitím ekologické hybridní dřevěné konstrukce. Využití dřeva s sebou přináší také řadu ekonomických výhod: výstavba z lehkých prefabrikovaných dřevěných modulů minimalizuje dopravu, zkracuje dobu realizace a snižuje náklady spojené s výstavbou přímo na staveništi. Dřevo je tak plně konkurenceschopné jiným stavebním materiálům i z ekonomického hlediska.

05 Aussen 004

S důrazem na ekologii

Energetická náročnost budov a jejich uhlíková stopa jsou dnes jedním z hlavních témat výstavby. UBM se proto ve všech svých projektech zaměřuje na ekologická, inovativní a energeticky úsporná řešení od fáze návrhu až po realizaci. Její zelené budovy jsou již mnoho let ověřovány mezinárodně uznávanými stavebními certifikáty.

Zaměření na udržitelný rozvoj je stále důležitější a UBM si stanovila cíl stát se předním developerem dřevěných konstrukcí v Evropě. Připravuje a realizuje bytové a administrativní projekty v zahraničí a chystá je i v České republice. Dřevo je totiž velmi ekologický a plně recyklovatelný materiál. Ve spojení s udržitelnou výrobou a využíváním energie tak lze výrazně snížit emise CO2 během celého životního cyklu projektů.

64 (c)Michael Nagl 2021 II

S ohledem na udržitelnost

UBM se ve všech svých projektech zaměřuje na ekologická, inovativní a energeticky úsporná řešení. Plánovány jsou již s ohledem na udržitelnost a od letošního roku jsou rezidenční projekty certifikovány ekologickou certifikací budov BREEAM a administrativní budovy certifikací LEED.

Co vše to obnáší a jaké technologie UBM využívá? „Co se týká technologického zařízení budov, objekty jsou vytápěny tepelnými čerpadly s využitím zemních vrtů. Na střechách instalujeme fotovoltaické panely, které pokrývají potřebu elektřiny pro společné prostory a ohřev teplé vody. V garážích jsou realizovány přípravy pro nabíjení elektromobilů. V některých bytech je navržena rekuperace pracující na systému zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu a napomáhající snížení nákladů na vytápění. Výtahy v některých objektech budou vybaveny rekuperací elektřiny,“ popisuje Alice Slámová, marketingová a obchodní ředitelka společnosti UBM Development Czechia.

Eike Becker Architekten - Europaallee - Funnel2 - K

Příklady dobré praxe

Společnost UBM dosud realizovala dřevostavby v Rakousku a Německu. Pilotní projekt s téměř nulovou uhlíkovou stopou, jednu z budov rezidenčního areálu barany.7, dokončila v roce 2021 ve Vídni. 

První dřevěná kancelářská budova Timber Pioneer se 17 600 m2 plochy vyrůstá ve Frankfurtu nad Mohanem a bude dokončena v příštím roce. Její plášť byl díky prefabrikaci dřevěných hybridních prvků postaven v rekordním čase, a sice za pouhých 15 týdnů. Navíc mnohem snadněji a čistěji než na běžném staveništi. Smrkové dřevo, které se na výstavbu používá, dokonce dokáže pohltit emise CO2 jedné celé vesnice.

Následovat bude například multifunkční projekt Timber Factory v Mnichově s více než 50 000 m2 plochy či LeopoldQuartier ve Vídni. Jde o první městskou čtvrť postavenou ze dřeva, která na celkové ploše 76 000 m2 zahrne byty, kanceláře i obchody.

„UBM plánuje v blízké budoucnosti ve všech zemích, ve kterých působí, realizovat výstavbu ze dřeva celkem na více než 200 000 m2 plochy v rezidenčních a kancelářských projektech. V sedmi lokalitách tak vznikne dohromady 160 000 m² dřevěných konstrukcí, což přinese úsporu CO2 ve výši přibližně 20 000 tun během výstavby ve srovnání s běžnými stavebními metodami,“ doplňuje Alice Slámová.

eike-becker-architekten-europaallee-sunbath-copyrightplomp-scaled

Výhody dřevostaveb

Moderní domy z masivních dřevěných panelů mají nespočet výhod, z nichž nejdůležitější je minimální uhlíková stopa, a zkrácení doby výstavby, čímž se minimalizuje stavební ruch.

„Dřevo je obnovitelný materiál, navíc během svého růstu zachycuje CO2 z atmosféry: 1 m3 dřeva pohltí zhruba 1 tunu CO2! Tento fakt významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy celého projektu. Dřevo považujeme za nejlepší materiál rovněž z hlediska recyklace a principu tzv. cradle-to-cradle. A navíc má i nesporný přínos pro obyvatele bytu, protože jako přírodní materiál spoluvytváří zdravé vnitřní prostředí,“ vysvětluje Alice Slámová.

06 CloseUp 004

Projekty s dřevěnými konstrukcemi i v ČR

Většímu využití dřeva při realizaci bytových domů a kancelářských budov v České republice brání nedostatečné zkušenosti s tímto typem výstavby. Dnes se v tuzemsku ze dřeva vyrábějí pouze komponenty pro průmyslové stavby. Poměrně běžné jsou naopak dřevostavby rodinných domů.

Situaci také značně komplikuje současná legislativa umožňující stavět konstrukce s využitím dřeva maximálně do 12 metrů požární výšky. Bytový dům tak může mít pouze čtyři podlaží. Ve světě však hybridní dřevěné konstrukce již tyto limity mnohonásobně překračují. Aktuálně se chystají budovy dosahující výšky 100 metrů, například rezidenční výšková budova Rocket v Lokstadtu ve švýcarském Winterthuru z dílny dánského architektonického studia SHL – Schmidt Hammer Lassen Architects, 12podlažní Timber House od britských architektů Adjaye Associates v kanadském Torontu a řada dalších).

A kdy spustí UBM takový projekt i v ČR? „Dočkáme se již  brzy. Zahájení našeho prvního tuzemského projektu dřevostaveb plánujeme na jaro příštího roku, takže půjde o skutečně první výstavbu bytových domů s dřevěnou konstrukcí v Praze. Bude se jednat o domy z třetí etapy rezidenčního areálu Arcus City v Praze-Řeporyjích. Celkem čtyři objekty se 62 byty zde postavíme jako kombinované dřevostavby s hlavními nosnými prvky z masivních dřevěných panelů,“ uzavírá Alice Slámová.

Alice Slamova UBM Development Czechia
„Zahájení našeho prvního tuzemského projektu dřevostaveb plánujeme na jaro příštího roku, takže půjde o skutečně první výstavbu bytových domů s dřevěnou konstrukcí v Praze. Bude se jednat o domy z třetí etapy rezidenčního areálu Arcus City v Praze-Řeporyjích. Celkem čtyři objekty se 62 byty zde postavíme jako kombinované dřevostavby s hlavními nosnými prvky z masivních dřevěných panelů,“ říká Alice Slámová, marketingová a obchodní ředitelka společnosti UBM Development Czechia.
Předchozí

Zhmotněná představa o dokonalém domově

Rodinných domů je v ČR přes dva miliony

Další