Stabilní zázemí a vize

|

Chceme rozvíjet a stavět technologicky náročné projekty a špičkovou architekturu

Málokoho nejspíš na první dobrou napadne spojitost mezi pražským
O2 Universum, protonovým centrem, Harfa Business centrem v pražské Libni, modernizací stanice metra Anděl, polygonem autonomního řízení vozů BMW v Sokolově či domovskou hokejovou arénou třineckých ocelářů. Za těmito projekty stojí stavební společnost SYNER, která si jako svou pražskou adresu zvolila architektonicky zajímavou budovu Telehouse v Dejvicích. Uvnitř moderního domu jsme si v reprezentativních prostorách stylově vybavené zasedací místnosti s výhledem na Hradčany povídali s ředitelem a jednatelem firmy Robertem Špottem.

Během rozhovoru nám sdělil, jak vnímá situaci v tuzemském stavebnictví i to, jak náročné je stát v čele společnosti, která patří mezi TOP 10 nejvýznamnějších v České republice. Neopomněl zabrousit i na další palčivá témata a prozradil, na jakou oblast výstavby cílí i jaký očekává vývoj trhu v příštím roce.

Značka SYNER existuje na trhu přes tři dekády a vy sám stojíte v čele firmy již polovinu jejího „života“. Co podle vašeho názoru stojí za úspěchem firmy a jak byste při pohledu zpět popsal její vývoj za dobu vašeho řízení?

Úspěch společnosti bezpochyby připisuji vytrvalé a systematické práci všech našich lidí, protože díky nim SYNER patří mezi špičku v konkurenci i nadnárodních společností. Odhodlání a zarputilost každého jednotlivce, kterého práce u nás baví a který stavěním doslova žije, posouvá značku dopředu. Jsem přesvědčený, že i vzájemná důvěra a pokora uvnitř společnosti vytváří správnou „chemii“, která spolehlivě funguje, a to včetně velké podpory obou zakladatelů a majitelů Petra Syrovátka a Ing. Jiřího Urbana.

Vývoj firmy se samozřejmě v průběhu let formoval a výrazně měnil. SYNER si ruku v ruce se získanými zkušenostmi vytvořil pevné a stabilní zázemí, jednotný systém i vizi – a především přehlednou fungující organizaci. Všechny tyto aspekty pak mají lví podíl na tom, že se dostáváme k realizaci opravdu atraktivních projektů na vysoké úrovni. Mezi ně patří třeba centrála ČSOB v Hradci Králové, která je svou architekturou, funkčností i udržitelností unikátní, nebo luxusní lifestylový STAGES HOTEL Prague, oceněný titulem Stavba roku 2022.

Centrála ČSOB, Hradec Králové

STAGES HOTEL, Praha

Vaše portfolio je velmi široké – od realizace občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, až po ekologické, vodohospodářské a technologické stavby. To musí být náročné to celé ukočírovat…

Řízení a realizace jakékoli stavby, a to nejen objemných, technologicky náročných projektů nebo administrativních budov, vyžaduje mnoho specializovaných znalostí, nenahraditelných zkušeností a také mnoho odborníků, od dennodenní komunikace a koordinace, operativní rozhodování, až po funkční krizový management. Za více než dvaatřicet let našeho stavění jsme se takovými odborníky obklopili, posouvali se po jejich boku a společně dospěli ve schopnost tyto stavby realizovat.

A kterou oblast výstavby v současné době nejvíce preferujete?

Není to o tom, že bychom preferovali nějaké konkrétní typy zakázek. Tahle strana věci je určená poptávkou, na kterou se snažíme vždy flexibilně reagovat.

Stalo se milou tradicí, že se k nám vracejí privátní zákazníci – nechceme je odmítat a snažíme se jejich představám vyhovět. Vážíme si jejich důvěry a to, že se k nám opakovaně vrací, považujeme za nejvyšší ocenění naší práce.

Tento přístup nám zajistil majoritní podíl realizovaných privátních projektů oproti veřejným zakázkám, jejichž význam i vzhledem k získávaným referencím je pro nás, v dlouhodobém výhledu firmy také podstatný.

Ve své historii společnost zrealizovala přes 750 staveb, kdy každá přitom byla jedinečná. Které projekty byly pro SYNER zásadní, potažmo zlomové v rozvoji?

Ve své dávné historii byla pro SYNER zásadním milníkem výstavba Základní umělecké školy v Liberci. Šlo o první velkou stavbu od založení společnosti, která získala i titul Stavby roku. S každou další realizovanou stavbou firma povyrostla, s ní také zkušenosti techniků a velká chuť realizovat další zajímavé stavby. Postupně s těmito zkušenostmi se zvyšoval i objem ročně realizovaných zakázek a následně i absolutní velikost každého dalšího projektu. S novými zkušenostmi s každou realizací, ať už šlo o zdravotnické zařízení, rekonstrukci historické budovy, hokejovou halu nebo logistický terminál, rostlo i naše personální bohatství.

Jak vnímáte stavební trh v Česku z hlediska zhotovitele?

Situace na tuzemském trhu by potřebovala stabilizovat. Realita je ovšem taková, že se v posledním roce citelně propadá vlivem nepříznivé ekonomické situace a vidíme opakující se trend po celosvětové finanční krizi před 15 lety. Není výjimkou, že u vybraných položek se cena mění ze dne na den, a tak neseme břímě ceny, kdy musíme s těmito změnami kalkulovat i na projektech, jejichž realizace trvá dva či tři roky.

Vedle toho přirozeně spolupracujeme s našimi privátními investory i na efektivní optimalizaci průběhu stavby, aby nemuseli své projekty v čase odložit a český stavební trh se tolik nebrzdil.

Ve skupině realizujete i vlastní developerské projekty. Prozradíte nám, co nyní připravujete nebo na čem pracujete?

Aktuálně máme pro investory práci rozplánovanou na 30 měsíců a vedle toho realizujeme několik vlastních projektů. V Liberci právě nyní dokončujeme první fázi dostavby centra s názvem Nový Perštýn. Postupně zde vznikne ve čtyřech etapách více než 400 bytů, kanceláře, obchody, ale i veřejný prostor s parkem. Těší mě, že v této lokalitě se skvělou dostupností opět začne pulzovat život. O pár kilometrů dál, v klidové části města, finalizujeme přípravy pro výstavbu „nové městské čtvrti“ s kapacitou přes 600 bytů.

V pražských Letňanech jsme teď na podzim odstartovali práce na stavbě bytového domu Letnian s unikátním systémem financování a současně investovali do dvou bytových projektů, které vyrostou na stanicích metra. Těsně před zahájením realizace je i plzeňský bytový dům Šumavská Gate a v různých fázích přípravy je desítka dalších projektů.

Bytový komplex Nový Perštýn, Liberec

Kunratická, Liberec

Bytový dům Letnian, Praha

Na jakých jiných stavbách je vidět logo SYNER v současné době? Uvedete i nějaké technické zajímavosti s nimi spjaté?

Skladbu našich projektů letos výrazně ovlivňují dvě významné stavby. Tou první je nový nemocniční pavilon v Liberci, tou druhou objemově zatím největší zakázka v historii naší firmy s hodnotou přesahující pět miliard korun, výstavba královéhradeckého kampusu Univerzity Karlovy. A protože se jedná o zdravotnické zařízení a výzkumně vzdělávací centrum, tak v obou případech jde o velmi specifické realizace s nadstandardními technologickými požadavky.

Nedávno jsme také uvedli do provozu nejmodernější bioplynovou stanici v Mladé Boleslavi nebo v Nýřanech investorovi odevzdali logistický terminál dle ekologické standardizace BREEAM. A v pražské Pařížské ulici finišujeme rekonstrukci nádherného historického objektu.

Logistický Areál, Nýřany

Logistický areál, Nýřany

Jak hodnotíte výsledky vašeho posledního fiskálního roku?

Hospodářský rok máme oproti kalendářnímu posunutý o čtvrtletí. A přestože jde tedy zatím o předběžná čísla, už nyní vidíme rekordní hodnoty. Samotný obrat SYNER očištěný o podíly ve sdruženích překonal 5,8 miliardy korun. Naše ziskovost se přitom pohybuje v nižších jednotkách procent dle tržního standardu stavebního odvětví.

Jaký vývoj trhu stavebnictví v roce 2024 očekáváte?

Zažil jsem vzestupy i pády, nedostatky lidí, nedostupnost materiálů, kurzovní výkyvy, změny legislativy a norem – a z každé zdánlivě neřešitelné situace jsme našli cestu. Je třeba si uvědomit, že jako stavebník jsme jenom článkem v celém řetězci, který je závislý na investorovi.

Zásadní oživení trhu rozhodně nečekám, různé prognózy i analýzy dokonce naznačují spíš opak. Dle mého názoru rok 2024 přinese stagnaci nebo nepatrný meziroční pokles výkonů ve stavebnictví do 1,5 %. Může se však stát, že dojde k mírnému poklesu úrokových sazeb a tím k vylepšení podmínek pro financování, ale k výraznému oživení investic privátních investorů zcela určitě nedojde. I ve stavařině se promítá trendovost, byť s velkou setrvačností. A i když zatím nedohlédneme na křivku růstu, víme, že jednou přijde. ■

***

JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel a ředitel společnosti SYNER

Do stavební společnosti SYNER nastoupil v roce 2006. V pražské pobočce SYNER nejprve vykonával funkci ředitele odštěpného závodu, od roku 2007 zastával pozici obchodního ředitele a od roku 2008 je ředitelem společnosti. V lednu 2010 se stal jednatelem SYNER.

Předchozí

Stylové lofty v dominantě pražských Modřan

Světlo pro metro

Další