Světlo pro metro

|

GHMP a DPP vybrali vítězné umělecké dílo do vestibulu stanice metra Florenc

Metro a výtvarné umění k sobě neoddělitelně patří, příklady této symbiózy najdeme po celém světě. Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy hodlá navázat na architektonické, umělecké a designérské hodnoty pražského metra a vytvořit model vhodné spolupráce odborné městské instituce s metropolitním dopravcem.

Pro pořízení návrhu nového uměleckého díla pro stanici metra Florenc byla zvolena forma soutěžního dialogu, který umožňuje nalézt optimální řešení spojující nejen uměleckou kvalitu, ale vyhovět také požadavkům na technickou, bezpečnostní i projekční složku návrhu. Vítězem soutěžního dialogu Světlo pro metro se stal český umělec Jan Poš se svým návrhem Synapse. Detailní informace o projektu, včetně prezentace dalších postupujících do druhého kola, naleznete na webových stránkách CCEA MOBA, organizátora soutěžního dialogu.

O vítězném návrhu

Všechny odevzdané návrhy byly velmi kvalitní, propracované a promyšlené vzhledem k prostředí i existujícímu uměleckému dílu velkoplošné mozaiky Bitva u Sokolova. Porota zároveň přihlížela k technickému řešení vlastní realizace uměleckého díla, ale i následné údržbě a udržitelnosti v náročném provozu. Vítězné světelné dílo na čelní stěně podchodu bude zaznamenávat okolní pohyb cestujících a reflektovat tak přítomnost okamžiku.

K vítěznému návrhu Synapse jeho autor Jan Poš uvádí: „Umělecké dílo, umístěné na stěně naproti hlavnímu schodišti podchodu, se návštěvníkům metra odhaluje při každém stoupání či klesání po schodech. Stává se tak součástí jejich každodenní cesty a přesto zůstává elegantně odsunuto stranou, vytváří prostor, kde může samo pro sebe vyniknout a odpočinout si od shonu. Formát a styl díla oživuje a rozšiřuje existující mozaiku – Bitvu u Sokolova – vytvářejíc tak most mezi historií a současností metropolitního prostoru.”

Kontext místa a plánovaná rekonstrukce

Primárním cílem probíhající rekonstrukce stanice metra Florenc je realizace nové stropní desky. Spolu s rekonstrukcí dojde k úpravě podhledu podchodu, úpravě stávajících komerčních jednotek a zapojení současného výtvarného umění. DPP stejně jako Magistrát hl. m. Prahy a GHMP vnímá, že součástí významných rekonstrukcí veřejných prostor metra nebo vzniku nových stanic by měla být i realizace uměleckých děl specifických pro dané místo, které formulují potřeby i vize současné doby.

„Čas strávený v metru by měl být nejen pohodlný, ale i příjemný s ohledem na prostředí, ve kterém se cestující veřejnou dopravou pohybují. Díky proběhlému soutěžnímu dialogu nyní získá stanice na Florenci dynamické umělecké dílo, které nejen že naláká ke zvědavosti všechny kolemjdoucí, ale přinese do vestibulu energii světla. To bylo ostatně hlavním posláním soutěže. Škoda, že jsme v minulosti o podobné umělecké dílo přišli ve stanici Náměstí míru,” říká Zdeněk Hřib, náměstek pro oblast dopravy.

Soutěžní dialog je v tomto ohledu nejvhodnější způsob, jak umožnit vznik trvalých uměleckých hodnot v tomto specifickém prostředí. Podzemní svět metra je přirozeně bez denního světla. Osvětlení zde plní nejen primární funkci strategické městské stavby, ale je také nosným nástrojem pro modelaci prostoru, tvorbu atmosféry a práci s psychologií cestujících. Světlo je v metru esenciální, může být efektní, inteligentní, udržitelné, ale také koncepční a výtvarné.

Anna Schwarz, architektka metra a projektová manažerka DPP, komentuje důležitost kultivace prostoru metra následovně: „Metro má být nejen utilitární mód dopravy, ale také kultivovaný reprezentativní prostor, který v ideálním případě kulturně obohacuje obyvatele metropole. Čím víc budeme věnovat energie a pozornosti tomuto prostředí, tím raději se budeme po městě pohybovat udržitelně.”

Předmětem soutěžního dialogu Světlo pro metro a součástí veřejné zakázky v rámci programu hl. m. Prahy Umění pro město je kromě návrhu nového uměleckého díla, světelného objektu pro pasáž spojující severní a jižní vestibul stanice metra Florenc C, také zpracování kompletní projektové dokumentace v součinnosti s GHMP, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stanice, dodání uměleckého díla, jeho instalace a zprovoznění.

Svm Pos Slider3 2500x2500 Q75

Soutěžní dialog

Vyhlašovatelem soutěžního dialogu na nové trvalé umělecké dílo – světelný objekt, pořízený z programu Umění pro město, byla GHMP společně s DPP. Organizátorem soutěžního dialogu je CCEA MOBA. Soutěžní dialog byl zahájen 13. 3. 2023 výzvou pro podání přihlášek. Do první fáze se přihlásilo celkem 23 umělců, umělkyň nebo uměleckých, architektonických a designérských týmů.

Ve lhůtě pro podání Profesních přístupů k řešení zakázky obdržel zadavatel podklady od 18 přihlášených účastníků zadávacího řízení. Postupujícími do 2. fáze soutěžního dialogu byly čtyři subjekty: tým Pavly Beranové, Daniela Kříže a Karolíny Vojáčkové, dále zahraniční tým Jason Bruges Studio a individuálně pak Richard Loskot a Jan Poš. Komise objektivně vybrala rozdílné autorské a tvůrčí přístupy k tvorbě ve veřejném prostoru a neuzavřela se novým impulsům vycházejícím z různých zkušeností jednotlivých účastníků.

Soutěžící se pak v 2. fázi, již neanonymně, následně účastnili workshopů se zástupci zadávajících institucí, odborníky z Dopravního podniku a zástupci hlavního projektanta rekonstrukce podchodu, aby společně probrali podstatné detaily týkající se zejména infrastruktury a správy metra potřebné k vypracování vlastního soutěžního návrhu.

„Cílem společného soutěžního dialogu bylo nalézt návrh uměleckého díla, který bude pracovat se světlem, hovořit současným vizuálním jazykem a zároveň bude organicky zapojen do rekonstruovaného prostoru jednoho z nejvytíženějších uzlů pražského metra. Těší mne, že vítězem soutěžního dialogu je mladý umělec, který dokázal navázat na dnes již historické řešení architektury metra i dobových uměleckých děl. Spojením interaktivních prvků, digitálních technologií a využitím klasických neonových světel se mu podařilo propojit minulost a přítomnost. Takové umělecké dílo ve veřejném prostoru zaujme a potěší každého z cestujících,” říká Jiří Pospíšil, náměstek pro kulturu a cestovní ruch.

O vítězi rozhodla pětičlenná odborná porota. V její nezávislé části zasedla Stanislava Blažková, architektka ateliéru YUAR, dále Pavel Korbička, pedagog Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Maxim Velčovský, český designér, pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v současnosti kreativní ředitel společnosti Lasvit. Do závislé části poroty byla jmenována Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP, a Hana Třeštíková, zastupitelka HMP a místostarostka Prahy 7 pro oblast kultury, sportu a sousedských vztahů. V současné době probíhá koordinace mezi vítězem soutěžního dialogu, DPP a zhotovitelem rekonstrukce vestibulu stanice Florenc C. Ambicí všech stran je v ideálním případě spojit dokončení stavebních prací s odhalením uměleckého díla v roce 2026.

Předchozí

Stabilní zázemí a vize

Dotek designu

Další