ŠTVANICKÁ LÁVKA

|

Nové spojení pro pěší a cyklisty mezi Karlínem a Holešovicemi

Lávka nabídne také komfortní a jednoduchý přístup na ostrov Štvanice. Kvalitní podoba frekventované městské spojnice je proto důležitá. Vítězem mezinárodní soutěže na podobu lávky se stali architekti Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Projekt se nyní blíží do cílové rovinky a Pražané by se po nové lávce mohli projít nebo projet už na konci roku 2022.

Text: Redakce

Vizualizace: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek

TOP EB

Nová lávka, která překlene koryto řeky v šířce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi, má velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice jakožto významné rekreační lokality. Pro automobily je dostupnost Štvanice zabezpečena přes Hlávkův most, pro pěší je však tento přístup nekomfortní.

Technické limity a požadavky

Zásadními limity návrhu byly požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku. Na straně Holešovic byl nástup definován na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území Rohanského ostrova. Přístup na lávku byl požadován rovněž ze Štvanice.

Unikátní architektonické a inženýrské dílo

Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky. Délka mostu je 299,4 metru, délka boční rampy na Štvanici je 84 metrů. Stavba sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metru. Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládáním v řece Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu je pro případ povodní navrženo jako zdvižné.

Nosná konstrukce v hlavním směru bude mít šířku 5 metrů, aby kapacitně vyhověla zvýšenému provozu chodců a cyklistů. Boční rampa je pak navržena v redukované šířce 4 metry. „Lávka je navržena z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high performance concrete) s povrchem připomínajícím bílý mramor. Díky aplikaci tohoto materiálu máme možnost zrealizovat unikátní architektonické a inženýrské dílo,“ vysvětluje autor lávky, architekt Petr Tej.

Současně s výstavbou lávky plánuje hlavní město společně se soukromým investorem CA Immo připravit navazující projekty na karlínské straně. Konkrétně se bude jednat o vznik parku s veřejnou zelení a také o oživení břehu řeky v rámci projektu Karlínská náplavka.

Předchozí

SMÍCHOV CITY

VILA DŮM NA VINICI

Další