Terminál Černý Most od studia re:architekti

|

Rada hl. m. Prahy schválila koncepční studii na novou podobu dopravního terminálu na Černém Mostě, kterou zpracovalo studio re:architekti spolu s dalšími odborníky. Studie navrhuje nejvhodnější dlouhodobé dopravní řešení pro terminál a přetváří jeho předprostor s cílem vytvořit příjemné, přehledné, bezpečné a pohodlné místo nejen pro cestující. Před samotnou rekonstrukcí bude terminál provizorně upraven.  

Text: Redakce

Vizualizace: Archiv IPR

Top Eb

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jde o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a parkovištěm P+R s kapacitou 850 vozidel. Současné řešení terminálu je již zastaralé a samotné propojení k nástupištím komplikované.

Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby vybral zpracovatele koncepční studie celkové revitalizace terminálu. Výběrové řízení vyhrál multioborový tým, který vede kancelář re:architekti.

Terminal Cerny Most_1

Koncepční studie

Cílem koncepční studie je navrhnout nejvhodnější dlouhodobé řešení autobusového terminálu, které v horizontu 10 let nahradí současný stav. Studie nabízí to nejlepší pojetí předprostoru terminálu včetně bezprostředních návazností a návrhu zástavby.

Koncepční studie řeší primárně nedostatky současného stavu (jako je špatně odvodněná mostní konstrukce, degradující materiál, neustálé znečišťování a špatně zastřešené autobusové nástupiště) a navrhuje nové řešení, které bude tvořeno jednodušším a pro uživatele přehlednějším prostorem. Cílem rekonstrukce je vytvořit atraktivní místo s náměstím, obchody, stromy a dopravním terminálem, které bude příjemné pro obyvatele sídliště, přestupující, nebo také návštěvníky obchodních center v blízkosti terminálu.

Terminal Cerny Most_3

Moderní veřejný prostor

„Černý most je i přes svou nevzhlednost hojně využívaným dopravním uzlem. I proto jsem rád, že se na něj architekti podívali čerstvýma očima, pojali nové řešení velmi zeširoka a navrhují dotvořit tento neatraktivní kus města v moderní veřejný prostor. V okolí terminálu tak snad brzy vznikne příjemné a pohodlné místo pro cestující i místní obyvatele,“ říká řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán.

Studie byla projednávána se všemi dotčenými subjekty a ve spolupráci s obyvateli Prahy a cestujícími, kteří denně terminál využívají. Nyní bude doplněna o dopravní posouzení, které posoudí proveditelnost a dopady navržených úprav na ulici Chlumecká a Ocelkova.

Studie řeší neutěšený stav terminálu. Zpřehlední a zkultivuje prostor pro cestující a nově bude provázán s přilehlou čtvrtí, kde žije okolo 15 000 Pražanů. Ti tak získají i nové náměstíčko. Výhodu to má také pro autobusy, které nově projedou terminálem rychleji a plynuleji. Rekonstrukce by měla být zahájena v horizontu 10 let. Do té doby bude postupně probíhat realizace rychlých opatření, které mají za cíl přinést alespoň provizorní kultivaci terminálu. Již nyní se např. započalo s postupnou záchranou mostní konstrukce, která prodlouží její životnost o 10–15 let, či doplněním nového informačního systému na autobusových zastávkách.

Předchozí

Časové hledisko je pro krajinářskou architekturu určující

Praha zítra? 4. kvadrant Vítězného náměstí

Další