UŠETŘETE S DOTACEMI

|

Mgr. Jiří Kvíz, jednatel a ředitel společnosti enovation s.r.o., a Ing. Jiří Pavlíček, jeden ze zakladatelů a spolumajitel společnosti enovation s.r.o.

Jak zvládnout inflační a energetickou krizi v roce 2023?

Vypořádejte se s hlavními výzvami roku 2023 pomocí strategie pro úspory energie s dotační podporou. V článku se dozvíte o osvědčených metodách, jak snížit náklady na energie, investovat do obnovitelných zdrojů a zvýšit efektivitu svého podnikání. Navíc zjistíte, na jaké dotační programy se zaměřit v druhém kvartálu roku 2023 a jak se zapojit do spolupráce s dotačními experty pro získání největší přidané hodnoty pro Vaši firmu.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky zveřejnil v září minulého roku zajímavý průzkum mezi největšími českými firmami. Z jeho výsledků vyplynulo, že drahé energie dopadnou na české firmy zejména roce 2023, protože zhruba 80 % firem nemá na tento rok zafixované ceny energií. Dále mluví o tom, že více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie pro příští rok. Řada firem pak dostala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly doposud zvyklé.

Pokud k tomu dále připočteme očekávanou míru inflace kolem 10 %, která se neodvratně projeví dalším nárůstem nákladů, je zřejmé, že řada podniků se ocitne v cela odlišné ekonomické realitě, kterou bude nucena rychle řešit. Jak? Možnosti jsou v podnikání vždy neomezené, ale uvedeme v tomto kontextu deset osvědčených u našich klientů:

 1. Energetické úspory: Investujte do energeticky úsporných technologií, jako jsou zateplení budov, úsporné osvětlení, modernizace otopných soustav a výměna energeticky náročných technologií za úspornější alternativy.
 2. Obnovitelné zdroje energie: Nainstalujte fotovoltaické elektrárny nebo jiných obnovitelné zdroje energie, které Vám mohou snížit závislost na tradičních zdrojích a zároveň snížit náklady na energie.
 3. Digitalizace: Zdigitalizujte si firemní procesy, což má obvykle za důsledek nejen zlepšení efektivity, ale mnoho zbytečných činností i pracovních pozic digitalizací úplně zanikne a sníží se materiálová, finanční i energetická náročnost.
 4. Integrace: Zjednodušte a spojte roztříštěná softwarová a hardwarová řešení do menšího počtu systémů. Informační systémy a technologie starší pěti let jsou spolehlivě brzdou Vaší firmy. Zrušte klimatizovanou serverovnou a přepněte se kompletně do cloudu.
 5. Automatizace: Investujte do automatizace svých postupů v oblasti marketingu, prodeje, výroby či výstavby, ale i v oblasti péče o zaměstnance. Vše zrychlíte a ještě ušetříte.
 6. Flexibilita: Připravte se na možné náhlé změny v energetickém a tržním prostředí, zejména z hlediska smluvních závazků.
 7. Inovace: Neustále hledejte inovativní technická řešení, která vám pomohou přizpůsobit se novým podmínkám na trhu energií.
 8. Rozvoj zaměstnanců: Investujte do školení a vzdělávání zaměstnanců v oblasti energeticky, aby mohli sami navrhovat nová úsporná řešení a opatření.
 9. Spolupráce s odborníky: Najměte si energetické specialisty a projektanty, kteří posoudí energetickou náročnost stávajících i plánovaných staveb a navrhnou opatření ke snížení spotřeby energie. Dotační experti Vám provedou audit možností využití dotační podpory u všech plánovaných investic.
 10. Využití dotací: Na většinu uvedených investic a úsporných opatření můžete najít další finanční zdroje v dotačních programech, které již jsou nebo budou vyhlášeny v tomto roce.

Z PRŮZKUMU SPČR VYCHÁZÍ, ŽE CENY ENERGIÍ NA ROK 2023 NEMÁ ZAFIXOVANÉ 80 % ČESKÝCH FIREM 

NA JAKÉ DOTAČNÍ PROGRAMY SE ZAMĚŘIT V DRUHÉM KVARTÁLU ROKU 2023? 

Program „ÚSPORY ENERGIE“

Program Úspory energie je unikátní příležitostí, která podporuje výměnu energeticky náročných technologií za účinnější alternativy a zahrnuje podniky všech velikostí: malé, střední i velké. Díky dotacím mohou žadatelé provést modernizaci svých technologií a značně snížit energetickou náročnost svých provozů.

V současném prostředí s rostoucími cenami plynu a elektrické energie mohou podniky díky kombinaci vhodných energetických opatření dosáhnout významných úspor na nákladech za energie. U komplexních projektů rekonstrukce budov je třeba vzít v úvahu také estetický a vnitřní aspekt objektu, který přispívá k lepšímu vzhledu a hodnotě budovy.

Příklady úspěšného využití dotací v praxi zahrnují široké spektrum aplikací. Výsledná úspora energie závisí na konkrétních zrealizovaných opatřeních a jejich kombinaci.

Příklad provozní energetické úspory malé firmy:

Navrhovaná opatření:

 • zateplení svislých obvodových stěn
 • zateplení střechy
 • výměna otvorových výplní
 • instalace FV panelů

Program „RES+“

Program RES+ nabízí dotace na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE), které mohou být umístěny na zemi, na kombinaci země a střechy nebo pouze na střeše, s dvěma přípojnými místy do distribuční soustavy.

Fotovoltaické elektrárny se staly nejčastěji využívanou oblastí podpory v rámci úspor energie v podnikatelském sektoru. Díky těmto dotacím mají podniky možnost snížit svou závislost na tradičních zdrojích energie a zároveň ušetřit na nákladech za energii. 

Program „VIRTUÁLNÍ PODNIK“

Program Virtuální podnik umožňuje firmám nakoupit hardware a software za snížených nákladů. Můžete tak získat servery, kancelářské počítače, software, bezpečnostní systémy, QR čtečky, cloudové služby, ale také například smart metering (automatické odečty energií, jejich měření a regulace). Cílem tohoto dotačního programu je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace a automatizace firemních procesů. Dotace může být použita na investice do nevýrobních technologií, které přinesou zásadní posun v digitalizaci a automatizaci procesů.

Odborníci na dotace

Pokud se firmy rozhodnou spolupracovat s dotačními experty, většina z nich vnímá hlavní přínos ve formě uvolnění interních kapacit, které mohou být věnovány jiným projektům, v rapidním zvýšení šance na schválení a v nalezení mnohem více možností pro finanční podporu.

Jak probíhá celý proces spolupráce? V enovation začínáme dotačním auditem celé firmy a úvodní konzultací jednotlivých projektů. Pokud projekty splňují požadavky výzvy a vyžadují další odbornosti, jsme schopni zajsitit žadateli další experty – např. energetického specialistu a projektanta. Poté připravíme žádost k podání. Po schválení projektu zajistíme v rámci služby AfterCare vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a další činnosti vedoucí k proplacení dotace na účet žadatele. Nabízíme také povinný monitoring projektu v době udržitelnosti a, pokud si to klient přeje, i účast na případných kontrolách.

Administrace výběrových řízení je další klíčová služba: Po podání žádosti je tato činnost nejdůležitější pro správný výběr realizační firmy, dle pravidel poskytovatele dotace či dle zákona. Správně vysoutěžený dodavatel je nezbytnou podmínkou k tomu, aby byla plánovaná dotace žadateli proplacena. 

O enovation 

V roce 2007 začala naše mise – od té doby přinášíme do firem, obcí a zdravotnictví peníze z veřejných zdrojů a šetříme jim tím výdaje. Spolupracujeme s velkými podniky, malými rodinnými firmami, zdravotnickými zařízeními i veřejnými organizacemi. 

Mezi naše klienty patří například Škoda, T-Mobile, ESET, AGEL. Obzvlášť hrdí jsme na důvěru, kterou v nás vkládají malé rodinné firmy a na pomoc, kterou můžeme nabídnout veřejným organizacím.  

Na jméno klienta ovšem nehledíme a pracujeme vždy stejně tvrdě. Důkazem je například dlouhodobá více než 90% úspěšnost při schválení žádostí o dotace našich klientů. Máme za sebou více než 1 400 projektů v hodnotě 32 miliard korun. 

Nacházíme finance ve zdrojích, o jejichž existenci jste možná ani nevěděli. Posoudíme projekty, propojíme různé zdroje financování z ČR i EU a získáme pro klienty maximum. Navíc zkušenosti s veřejnými zdroji propojujeme se znalostí byznysu. Věnujeme se těmto oblastem: 

Předchozí

UBM zahajuje projekt Timber Praha

Dobré boty jsou dar

Další