Víno, které má tu správnou energii

|

Experiment, který může ukázat budoucnost zemědělství. Společnost MND je první firmou, která v Česku buduje tzv. agrovoltaiku (AGVE). Jde o koncept synergie výroby elektrické energie a zemědělské produkce. Firma k tomu využívá plochu vedle areálu sběrného střediska ve Starém Poddvorově.

Top Eb

Text: Redakce

Foto a vizualizace: Archiv KKCG, JUNG architekti

Principy agrovoltaiky

Principů agrovoltaiky je více a jsou jednoduché. V případě společnosti MND solární panely nestojí přímo na zemi, jak je obvyklé, ale na konstrukci několik metrů nad terénem. Ve spodním patře je totiž pole, které se využívá k pěstování plodin – a na jižní Moravě to je samozřejmě vinná réva.

Jedná se o plochu 1 806 m2, kovová konstrukce nad zemědělskou půdou bude osazena 221 solárními panely, celkový výkon bude 99,45 kWp. To odpovídá ročně výrobě zhruba 100 MWh elektřiny. Zařízení tedy pokryje spotřebu několika desítek domácností. To není mnoho, cílem je však spíše prozkoumat možnosti technologie, a proto MND na projektu spolupracuje s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně a z ČVUT v Praze. Ti budou analyzovat vliv agrovoltaiky na vinohrad. V rámci výzkumu Mendlovy univerzity je také na ploše zrekultivovaného areálu vysázen i další vinohrad, nad kterým fotovoltaika není. Akademici zde budou zkoumat, jak se keřům révy vinné a hroznům pod panely daří.

Kaple usebrání jako zastávka pro cyklisty i pěší

„Jde o pozemek po ukončené těžební činnosti MND, kde zároveň demonstrujeme způsob smysluplné rekultivace a návrat k efektivnímu využití pozemku. Projekt je i příkladem spolupráce mezi komunitami, zemědělci, univerzitami a odborníky z oblasti solárů,“ popisuje vedoucí úseku New Business Development Michal Sasín.

Cílem projektu je rovněž vzdělávání veřejnosti. Agrovoltaika u Starého Poddvorova je totiž umístěna v těsné blízkosti frekventované cyklostezky, součástí areálu bude proto i zajímavě navržená zastávka pro cyklisty i pěší s názvem Kaple usebrání, kde zájemci naleznou vysvětlení, co je agrovoltaika. MND během úpravy prostoru vysází také stromy a umístí několik včelích úlů.

Panely mohou být vinné révě prospěšné

Solární panely a rozvody byly podle plánu dokončeny do poloviny října, nyní se vysazují vinice, konkrétně odrůdy Ryzlink rýnský a Donauriesling. Celkem bude v prostoru vysazeno 1 555 rostlin vinné révy a starat se o ně bude místní vinohradník.

Prezident Svazu vinařů Martin Chlad již dříve uvedl, že fotovoltaické panely vinohradům nijak neškodí. Chytají dostatek slunečního svitu pro výrobu elektřiny, ale neubírají révě paprsky, které potřebuje. „Pro vinařství by mohla agrovoltaika znamenat energetickou soběstačnost,“ uvádí Martin Chlad s tím, že vinařské podniky mohou vyrobenou energii použít pro svůj provoz.

Fotovoltaiku nad vinohrady už úspěšně testují například ve Francii. Tam se dokonce ukázalo, že panely mohou révě prospívat, protože ji chrání proti jarním mrazům či krupobití. Navíc dochází k menšímu úbytku vlhkosti.

***

Cykloaltán, který nevypadá jako cykloaltán

Zadání pro architekty Barbaru a Adama Jung ze studia JUNG architekti znělo: „Navrhněte cykloaltán, který nevypadá jako cykloaltán”. Jejich úkolem bylo vymyslet a navrhnout celý areál vklíněný mezi oba vinohrady.

Finální návrh se vyprofiloval do osmiúhelníku, připomínající půdorys miniaturní chrámové lodi. „Proto název Kaple, který se postupně tak zažil, až stavbě zůstal. Chtěli jsme na místo přinést orientační bod, který bude inspirovat k odpočinku, zastavení se a kontemplaci. Právě proto zní kompletní název stavby Kaple usebrání,“ popisují vznik názvu Barbara a Adam Jung.

JUNG architekti od začátku počítali se dřevem jako s konstrukčním materiálem, které je zároveň pohledové a nenatírané. Zvolili modřínové slepované hranoly, spojené ocelovými kotevními plechy a svorníky do dvou rámů. Pro docílení lehkosti a částečné transparentnosti stavby jsou rámy řazeny s mezerami. Symbol otevřenosti je pak podtržen vynecháním středových částí rámů v hřebeni střechy.

„Tento střešní otvor rámuje pohled na nebe a nepřímo odkazuje na smysl celého areálu: využití obnovitelných zdrojů energie. Objekt pocitově levituje nad mírným svahem, což je dosaženo ocelovou konstrukcí osazenou na základových vrutech. Konstrukce byla zvolena kvůli zajištění stability celé stavby. Díky tomu, že kaple je průchozí a nevytváří uzavřený prostor, připomíná bránu do jiného světa,“ doplňují Barbara a Adam Jung.

Od kaple dolů směrem k potoku vede pěšina ze štěrkového trávníku. Lemují ji ovocné stromy a luční traviny. Ve spodní části jsou umístěny včelíny, o které se bude starat místní včelař ze Starého Poddvorova. Podél pěšiny jsou umístěny lavice z masivního modřínového kmene, dřevěné stojany na kola a informační tabule.

Předchozí

Toulcův dvůr

Střepy, které přinášejí štěstí

Další