Toulcův dvůr

|

Inspirace k odpovědnému vztahu k přírodě

Posláním památkově chráněného Toulcova dvora, který se nachází Praze 10 – Hostivaři, je inspirovat veřejnost k odpovědnému vztahu k přírodě. Od roku 1996 je tu budován systém šetrného hospodaření s vodou jak v zastavěných prostorech, tak v přírodní části areálu. Provázaný systém zmírňuje nepříznivé dopady sucha i přívalových srážek, umožňuje zadržování vody při povodních a přispívá k ochlazování městského prostředí.

Top Eb

Kořeny Toulcova dvora sahají až do 14. století. Po nevhodných úpravách za hospodaření zemědělského družstva se jej v 90. letech ujala nezisková organizace. Na 10 hektarech tu dnes provozuje farmu s domácími zvířaty, jízdárnu, zahradnictví, ubytování, zdravou jídelnu, ekologické obchůdky, mateřskou školu, rodinné centrum či organizuje vzdělávací programy. Je zde mimo jiné i mokřad se vzácnými a ohroženými druhy živočichů, tůně, dešťové jezírko s kaskádami či lužní les v pražské Hostivaři.

Hospodaření s vodou, mokřad, tůně, dešťové jezírko i lužní les

Posláním památkově chráněného Toulcova dvora, který se nachází Praze 10 – Hostivaři, je inspirovat veřejnost k odpovědnému vztahu k přírodě. Od roku 1996 se zde buduje systém šetrného hospodaření s vodou jak v zastavěných prostorech, tak i v přírodní části areálu. Provázaný systém opatření zmírňuje nepříznivé dopady sucha i přívalových srážek.

Jeho součástí je mokřad o rozloze 0,5 hektaru, který vznikl v blízkosti meandrů potoka Botiče, dále pak tůně a ostatní biotopy, jež podporují biodiverzitu lokality. Návštěvníci zde mohou spatřit střevlíkovité brouky, ohroženého zavíječe bahenního, skokany hnědé i skřehotavé, kuňky ohnivé, ropuchy zelené i obecné či ledňáčka říčního. Součástí systému jsou i nádrže využívané pro akumulaci dešťové vody, kterou se zalévají pěstební plochy i okrasné záhony, stejně jako zasakovací plochy vybudované na zrekonstruovaném nádvoří Toulcova dvora.

Soulad člověka s přírodou

V letošním roce Toulcův dvůr zvítězil v rámci vyhlášení cen Adapterra Awards za nejlepší projekt, který připravuje město Prahu na změnu klimatu. Cenu každoročně uděluje Nadace Partnerství ve své soutěži Adapterra Awards. Porota na projektu ocenila zejména velmi zdařilý dlouhodobý a systematický přístup k nakládání s dešťovými vodami, dále pozitivní dopad na biodiverzitu a vzdělávání dětí i dospělých.

Cenu převzala předsedkyně Toulcova dvora Lenka Skoupá. „Získané krásné hodnocení bereme jako ocenění třicetileté činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i naší péče o svěřené budovy a pozemky. Projekt nakládání s dešťovými vodami jsme začali uskutečňovat od samého založení Toulcova dvora, v době, kdy sucho nebylo „na pořadu dne“. Predikce budoucího vývoje a dobře zacílená opatření ukazují, že námi zvolená cesta byla správná a dává nám nové impulsy k pokračování práce pro přírodu,“ řekla k ocenění. Toulcův dvůr získal rovněž cenu Soulad člověka s přírodou za to, že svým hospodařením inspiruje a zapojuje širokou veřejnost k odpovědnému vztahu k přírodě.

Předchozí

Park na soutoku Berounky a Vltavy

Víno, které má tu správnou energii

Další