Park na soutoku Berounky a Vltavy

|

Nový atraktivní prostor pro volný čas

Mezinárodní tým složený ze zástupců architektonických ateliéNORMA (Česko), EMF (Katalánsko/Španělsko) a PARETO (Francie), který zvítězil v urbanisticko-krajinářské soutěži na přeměnu území u soutoku Berounky s Vltavou, se pustil se do přípravy studie celého území o rozloze přes 1200 hektarů.

Top Eb

Text: Redakce

Vizualizace: NORMA, EMF, PARETO

Mezinárodní tým tří architektonických studií spolupracoval na vítězném návrhu příměstského parku Soutok půl roku, vytvořilo jej více než 20 lidí. Kromě architektů se do práce zapojili také ekolog, hydrologové, právníci nebo grafická designérka a umělkyně.

„Na mezinárodní spojení jsme vsadili z toho důvodu, že podobný park v Česku ani celé střední Evropě nenajdete. Do týmu jsme zapojili odborníky na krajinářství a urbanismus z Katalánska a Francie, kde už podobné parky fungují,“ říká Jana Moravcová, lídryně celého mezinárodního týmu a zároveň vedoucí pražského ateliéru NORMA architekti. Soutěž vyhlásilo hlavní město prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR).

Studie území příměstského parku Soutok

Během května ateliér NORMA Architekti prezentoval vítězný návrh v městských částech Radotín, Zbraslav a Lipence, kterých se záměr přeměny území dotýká největší měrou. Participační setkání probíhala nejdříve s majiteli pozemků, zástupci radnic a dalšími zainteresovanými stakeholdery. Následovaly prezentace pro veřejnost. „Než se pustíme do práce na studii území na soutoku, chtěli jsme znát názory a požadavky všech dotčených lidí a institucí. V navazující studii se je budeme snažit co nejlépe zohlednit,“ vysvětlují autoři.

Podrobná studie území naváže na formu navrženou pro mezinárodní soutěž příměstského parku Soutok. Bude obsahovat také rámcový plán – takzvaný „guideplán“, který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet v příštích letech. Součástí práce bude i stanovení ekologických standardů pro další rozvoj území na veřejných i soukromých pozemcích.

Berounka v hlavní roli v celé lokalitě

Rozlehlé příměstské parky zřizuje kvůli probíhající klimatické změně stále více evropských velkoměst a jsou zastřešeny organizací Europark, ke které se pražský park Soutok rovněž chce připojit. Pražský metropolitní park se nachází v záplavové oblasti, hlavní město Praha jí chce vrátit původní přírodní ráz. Stěžejní roli v celé lokalitě hraje řeka Berounka se svým jedinečným, člověkem nepříliš narušeným, charakterem. Park má také Praze umožnit lépe čelit první povodňové vlně.

Příměstský park Soutok by měl občanům hlavního města zajistit nejen lepší životní podmínky, ale také jim nabídnout atraktivní prostor pro trávení volného času. Kromě vycházkových tras pro pěší má území protknout síť cyklostezek, vzniknou zde místa vhodná ke koupání, zázemí pro komunitní akce i školní vzdělávání. Každá z dotčených městských částí a obcí získá svůj vstupní bod, který se stane vlastním jedinečným parkem pro každodenní rekreaci.

***

NORMA Architekti

Ateliér NORMA architekti i celý mezinárodní tým (NORMA+EMF+PARETO) pracující na přeměně území na soutoku řek Vltavy s Berounkou vede Ing. arch. Jana Moravcová, která pokračuje v rodinné tradici stavitelství. Architekturu si v praxi osahala v ateliérech Ivan Kroupa architekti, Erick van Egeraat associated Architects a ADR. Ateliér NORMA architekti založila Jana Moravcová v roce 2012. Od roku 2017 vede stejnojmennou galerii architektury a od roku 2019 vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové dynamický urbanismus.

Předchozí

Kdo je Petr Palička

Toulcův dvůr

Další