Vrstvy času

|

Galerie Kvalitář představuje výstavní projekt Evy Eisler pod názvem Layers of Time. Autorka se v něm věnuje abstraktním objektům z přírodních materiálů, které evokují monumentální stavby z daleké prehistorie, katapultované do budoucnosti. Hostem výstavy je Jiří Příhoda, jenž se poprvé představí veřejnosti v roli fotografa.

Na rozdíl od dřívější tvorby, jež se vyznačovala formální čistotou, zakotvenou v minimalismu a matematickém řádu, sleduje současná práce Evy Eisler proces pomalé a tiché transformace. Tento tvůrčí proces je promyšlený, přesto dává prostor pro improvizaci, adaptaci a podřizuje se kontemplativní disciplíně. Záměrný low-tech přístup naznačuje vzdor vůči kvapnému pokroku. Nic do sebe nikde dokonale nezapadá, exaktní linky jsou nahrazené přirozeným tvarem použitých materiálů – lámaného kamene a odřezků dřeva. Geometrie se v sochařském provedení mění pod úhlem divákova pohledu, je předmětem reinterpretace.

Hostem výstavy je Jiří Příhoda, jenž se poprvé představí veřejnosti v roli fotografa. Jeho snímky dokumentují části „sochařského parku“ (dnes již zaniklého), který anonymně vytvořil v interiérech nespoutaného pralesa pod hradem Roštejn, mezi Třeští a Telčí, v letech 1985 až 1988.

***

Galerie Kvalitář: Vrstvy času

EVA EISLER / HOST JIŘÍ PŘÍHODA

17. 4. – 4. 6. 2024

Kurátorka: Eva Eisler

Předchozí

Vnitřní klid MiDO Harfa

SVOBODA TVOŘIT

Další