ZA DOBRÝ DESIGN

|

V Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně představí svou tvorbu od 24. 2. 2023 do 28. 1. 2024 architektonické a designérské duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák (Vrtiška & Žák) v expozici, která návštěvníky provede výběrem jejich společné práce v oblasti produktového designu.

Ten je v případě předního českého studia jednou ze svébytných součástí širokého portfolia, ve kterém nechybí ani realizace výstavních instalací, komerčních a privátních interiérů či architektury. Všechna rozdílná měřítka se v jejich práci prolínají a odkazují tak na tradici chápání designu jako bytostné součásti našeho obytného a životního prostředí.

Ve své tvorbě navazují Vrtiška & Žák na zlatou éru poválečného modernismu, období, kdy se kladl důraz na komplexní chápání navrhování a ve kterém tvůrci nedělali rozdíly mezi tak odlišnými úkoly, jako je návrh lžičky nebo mrakodrapu. Vrtiška & Žák jsou v tomto smyslu ojedinělými představiteli své generace a na rozdíl od svých často velmi úzce vyprofilovaných vrstevníků dokáží na stejné úrovni řešit projekty mnoha odlišných měřítek a typologických zadání. Zároveň vychází produktová tvorba kreativního dua z myšlenky demokratického designu přirozeně fungujícího v našem každodenním životě, řešícího konkrétní problémy a dostupného širokému spektru uživatelů.

Projekty pro renomované tuzemské výrobce je v jejich případě jedním výsekem komplexního kreativního myšlení, které v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie představují v mnohovrstevnatém prostředí, jakémsi prostorovém bodě rekapitulující a zpřítomňující společnou produktovou tvorbu v určitém časovém úseku jejich kariéry i typologicky ohraničené části jejich jinak komplexnější a rozmanitější práce.

Výstava VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN je součástí oslav výročí 150 let od založení Uměleckoprůmyslového muzea.

Předchozí

Soutěž ART.cukrovar

Výstavba není nepřítel životního prostředí

Další