Soutěž ART.cukrovar

|

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž pro veřejný prostor Modřanského cukrovaru

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž ART.cukrovar, která má za cíl vybrat díla pro pět lokalit veřejného prostranství v nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanský cukrovar. Díla určená pro vybraná místa mají předem definovaný účel, který vychází z veřejné participace a jejich společným libretem jsou udržitelnost, komunita a historie.

V hodnotitelské porotě zasednou výrazní čeští umělci – sochař Pavel Karous, designér Maxim Velčovský, a dále také krajinářská architektka Štěpánka Endrle, Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy, hlavní architekti projektu z ateliéru Chybik+Kristof a zástupci IPR Praha, MČ Praha 12 a Skanska Residential. Soutěž byla kontrolována a schválena Českou komorou architektů (ČKA).

Soutěž je rozdělena na dvě části a je otevřena pro umělce, designéry, architekty, krajinářské architekty a další umělecké profese. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu, mají být navržena na míru konkrétního místa a vycházet z jeho kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje. Autoři vítězných návrhů obdrží finanční odměnu a skicovné čeká i na soutěžící, kteří projdou soutěžním workshopem a odevzdají svůj návrh ve druhém kole. K odevzdání díla není třeba dokládat architektonickou ani jinou autorizaci.

První kolo je anonymní a jeho cílem je vytvořit koncept návrhu. Soutěžící může zpracovat návrh pro jednu nebo více lokalit, každý návrh však musí být odevzdán samostatně. Porota předpokládá výběr zhruba deseti návrhů do druhého kola. Postupující a porotci se následně setkají na workshopu, kde budou mít soutěžící možnost představit osobně svůj návrh a získat zpětnou vazbu poroty.

Alexey Klyuykov

„V roli developera přijímáme odpovědnost tvořit prostředí, v němž mohou lidé kulturně žít a vychovávat nové generace. Ambicí společnosti Skanska je vytvářet novou kulturu bydlení, kterou stavíme na čtyřech hlavních pilířích – respektu k lokalitě, respektu ke zdrojům, bydlení jako trvalé investici a životu mezi budovami. Právě ten je akcentován v soutěži ART.cukrovar, která má do veřejného prostranství Modřanského cukrovaru přinést kromě funkčnosti i estetiku za pomoci těch nejpovolanějších – české umělecké scény,“ uvedl Petr Dušta, senior projektový manažer Skanska Residential.

Termín odevzdání v prvním kole je stanoven na 27. 3. 2023. Další informace, soutěžní podmínky, seznam včetně popisu vybraných lokalit a další podklady jsou dostupné na stránkách soutěže https://residential.skanska.cz/soutez-artcukrovar.

Alexey Klyuykov

„V Česku nebývá zvykem, aby veřejné prostory soukromé developerské výstavby byly doplněny zhusta volným a užitým výtvarným uměním. Když už nějaké dílo vznikne, téměř vždy naplňuje znaky mělkého korporátního umění. Zcela jinak je to v tomto případě, u tohoto zadavatele, který věnuje propojení architektury, veřejného prostoru a uměleckého díla mimořádnou pozornost a chce pomocí uměleckých zásahů vybudovat nové a silné genius loci a podpořit sociální a ekologické ambice celého stavebního celku. Nebývalá pozornost byla věnována přípravě celého procesu vztahu k zástavbě a veřejného prostranství, vytipování míst, definování libreta, témat a funkce uměleckých děl. Výběr realizovaných uměleckých objektů zadavatel dokonce ponechal na transparentní výtvarné soutěži s odbornou komisí, v které zasedají profesionálové v oblasti současného umění ve veřejném prostoru. Od začátku stavebního projektu se počítá s žádoucí úzkou spoluprací mezi architekty a výtvarníky. Taková snaha se musí odrazit v hojné účastí soutěžících a kvalitním výsledku. Šanci uspět dostanou i noví a začínající tvůrci. Zúčastněte se soutěže a spoluvytvořte budoucí životní prostor projektu Modřanský cukrovar,“ zhodnotil Pavel Karous, předseda nezávislé poroty soutěže ART.cukrovar.

Projekt Modřanský cukrovar nabídne v 6 fázích téměř 800 bytových jednotek na ploše 58 tis. m2. V současné době probíhá výstavba první etapy a její dokončení je naplánováno na rok 2024.

Alexey Klyuykov
Předchozí

LEDNÍ MEDVĚD

ZA DOBRÝ DESIGN

Další