LEDNÍ MEDVĚD

|

V duchu moderní futuristické architektury 21. století

Navrhovaná budova polyfunkčního objektu na pražském „Kulaťáku“ od Architektonického ateliéru Radana Hubičky (AARH) pro skupinu PPF měla dokončit historický koncept zástavby Vítězného náměstí v Praze 6. Mohlo to být skvělé pokračování původního Englova plánu, avšak v duchu moderní futuristické architektury 21. století, které se však neuskuteční.

Text: Redakce

Vizualizace: AARH

TOP EB

Koncepce návrhu vychází z podmínek regulace prostoru Vítězného náměstí a respektuje jeho charakteristické prvky. Uzavírá ho v historické  stopě a dotváří prostor hmotou osově souměrnou s hmotou Generálního štábu AČR. Konkávně prohnutá hmota plynule přechází měkkými oblouky do okolních ulic, kde navazuje na uliční fasády okolních domů. Samotná podoba stavby dostala měkkou organickou formu, konkávně prohnutou, které dominuje  zvýrazněné nároží a zakřivená střecha. Hmota objektu pokračuje v Englově původní představě a navazuje na výrazné prvky náměstí a budov v přilehlých ulicích.

Prostorová geometrie pláště

Vnější plášť polyfunkční budovy LINE je tvořen horizontálními předsazenými lamelami, jež jsou základním formotvorním prvkem objektu. Nejde jen o slunolam, ale o pevnou neoddělitelnou součást fasádního systému, který je v kombinaci s prosklením schopen reagovat na změny v prostorové geometrii pláště.

Kontinuální linie lamely je sestavena s prefabrikovaných dílců, které se montují na stavbě na předem připravené fasádní kotvy. Každý segment je samonosný a je vyztužen hliníkovými žebry, které jsou následně opláštěny speciální vrstvou z desek z přírodního akrylátu. Ty jsou tvarovatelné ve všech směrech. Tento „high-endový“ materiál je ideální pro použití v exteriérech, neboť odolává teplotním změnám, je barevně stálý, nevodivý, lehký, a přesto pevný. Sestavováním hotových prefabrikovaných  segmentů přímo na stavbě se docílí vytvoření dokonalého kontinuálního tvaru každé linie a zkrátí se i doba výstavby.

Energeticky úsporná a šetrná budova

Projekt byl akreditován v systému LEED s cílem dosáhnout na stupeň LEED GOLD. Předsazením lamel a jejich integrací do fasádního systému obvodového pláště se totiž vytváří účinný slunolam, který významně redukuje potřebu chlazení vnitřních prostor. Zmenšením poměru prosklení zároveň dochází k podstatnému vylepšení energetické bilance objektu. Fasáda tedy není celoprosklená, přesto jsou z interiéru možné výhledy a průhledy všemi směry.

Každé podlaží tvoří čtyři prosklené pásy, druhý pás od podlahy je vyhrazen pro osazení otvíravých oken. Prosklení je řešeno pomocí izolačních trojskel, které výrazně zredukují hluk z dopravního provozu v okolí.

Interiéru vévodí volný prostor atria sahajícího až k prosklené střeše. V jeho čele se nachází ustupující terasy s hojnou zelení. Stromy na terasách a v atriu vytváří přívětivé interiéry a relaxační prostory. Počítá se s poctivými materiály jako beton, sklo, dřevo a kov. Předpokládá se použití a přiznání betonové konstrukce v povrchové úpravě jemně broušené a matně voskované v kombinaci s měkkými materiály – dřevo, koberce. Tato kombinace bude působit jemným a vlídným dojmem.

Půdorysně je budova podélně rozdělena na několik pásů. Propojováním a spojováním či naopak dělením je zajištěna vysoká variabilita a flexibilita prostorů. Poslední podlaží je vyhrazeno pro dva luxusní apartmány s výhledy na město a Pražský hrad.

Předchozí

OPEN GATE II

Soutěž ART.cukrovar

Další