Z galerie VEN!

|

Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 doplňuje obsáhlá publikace i dokumentární film

Umění dočasné i trvalé, pomníky i performance upozorňující na aktuální problémy. Výtvarné umění, které zasáhlo či zasahuje a ovlivňuje český veřejný prostor v novodobé historii je tématem aktuální výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera. Výstavu doprovodí i více než třistastránkový česko-anglický katalog, na němž se podílela desítka odborníků. Výstava potrvá až do 4. 9. 2022.

Lea Dostálová, Petr Pištěk, Lavička Ferdinanda Vaňka, 2017, foto: Jiří Straka

Na výstavě z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 je ve čtyřech oddílech představeno šest desítek uměleckých děl, jež byla vytvořena po roce 1989 a krátký historický úvod připomíná i starší období od 60. let.

Výstava se nevyhýbá ani dílům, která z různých důvodů vyvolávají kontroverzní reakce. Kromě fotografií a skic se návštěvníci mohou těšit i na modely sochařských děl např. segmentu z Rodiny připravené k odjezdu (1969) Karla Nepraše, ikonického letenského Metronomu (1990), Pocty Karlu Hubáčkovi (1987) Vratislava Karla Nováka, Memento Mori Krištofa Kintery (2011) nebo Housenky raného kapitalismu (1997) Kurta Gebauera.

Festivaly, které se věnují umění a performativnímu umění, jsou představeny videomedailony, které pro výstavu připravili přímo jejich organizátoři (Festival nahých forem, 4+4 dny v pohybu, Festival m³ – Umění v prostoru, Brno Art Open, Festival Kukačka, Performance Festival Malamut, Signal festival, Landscape festival, Galerie Artwall).

Karel Nepraš, patníky na Malostranském náměstí, 1993, foto: Michal Barbuščák

Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají důležitou roli v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy. Komunikují však nejen s lidmi, ale i s okolními stavbami a fyzickým prostorem města, jemuž vtiskují důležité akcenty, povyšují jeho estetickou úroveň.  Právě tyto dvě role uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou osou této výstavy. Zajímalo nás, jak umělecká díla vnášejí do veřejného prostoru témata veřejného zájmu a jak dotvářejí fyzickou tvář města, ať formou stálých objektů, dočasných uměleckých intervencí, venkovních galerií nebo sochařských festivalů,“ popisuje výstavu jeden z jejích kurátorů, teoretik architektury Petr Kratochvíl.

David Černý, Miminka, 2000, foto: Jan Zavřel

Režisér Jan Strejcovský natočil k výstavě stejnojmenný dokument Z galerie VEN!, v němž dle svých slov „vyrazil do plenéru, kde s umělci, kurátory, historiky i kolemjdoucími ohledával hranice prostoru, veřejnosti a umění.“ Právě tento dokument (s anglickými titulky) bude 4. srpna v 18:00 uveden v Kině Ponrepo a po něm bude následovat debata s režisérem. V 19:00 se v Galerii Jaroslava Fragnera uskuteční křest publikace, na níž se podíleli kromě editorů také Ludvík Hlaváček, Denisa Václavová, Radoslava Schmelzová, Marie Foltýnová, Radek Horáček a Tomáš Knoflíček.

Aleš Veselý, Brána nenávratna, 2015, foto: Jiří Straka

Bohatě ilustrovaná česko-anglická publikace kromě vlastního výběrového katalogu více než šest desítek děl, festivalů a performancí po roce 1989 představuje vybraná umělecká díla či happeningy od 60. do konce 80. let (tj. umění ven z galerií), ale rovněž obsahuje eseje zaměřené na různé aspekty umění ve veřejném prostoru (role umění ve veřejném prostoru, oficiální a neoficiální scéna, dočasné architektonické intervence, umělecké intervence jako dramatizace místa, umění v krajině, finanční podpora atd.) nebo vhled do historie i současné situace v Praze, Brně, Liberci a Ostravě.

Magdalena Jetelová, Židle 1981/2001/2016, foto: Michal Barbuščák

Výstavu a doprovodný katalog připravili Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, která se dlouhodobě věnuje tématu veřejného prostoru např. desetiletým pořádáním Landscape festivalu nebo pořádáním výstav na toto téma právě ve spolupráci s Petrem Kratochvílem z Ústavu dějin umění AV ČR (spoluautor výstavy a publikace  Veřejný prostor CZ v GJF 2017, autor knihy Městský veřejný prostor), a sochařka Petra Vlachynská, která vede spolu s Janem Stolínem ateliér na katedře umění na FUA TU v Liberci a věnuje se umění ve veřejném prostoru.

Epos 257, 50 m2 veřejného prostoru, 2010, foto: archiv Epos 257

Pořadatelé /

Galerie Jaroslava Fragnera

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.

Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci

Kurátoři /

Petr Kratochvíl, Dan Merta, Petra Vlachynská

Vystavující /

Matěj Al-Ali, Ateliér SAD, Tomáš Beneš, David Böhm, Eugen Brikcius, Ondřej Císler, Lubomír Čermák, David Černý, Jiří David, Federico Díaz, Lea Dostálová, Petr Dub, ellement architects, Epos 257, Václav Fiala, Jiří Franta, Vojtěch Frölich, Vladislav Gajda, Kurt Gebauer, Guma Guar, Miloslav Sonny Halas, Radim Hanke, Stanislav Hanzík, Lucie Havlová, Jan Hladík, Lukáš Houdek, Dalibor Chatrný, Miloslav Chlupáč, Anna Chromy, Petr Janda, Magdalena Jetelová, Miroslav Jírava, Pavla Voborník Kačírková, Čestmír Kafka, Ivan Kafka, Petr Kameník,  Marian Karel, Krištof Kintera, Ivo Klimeš, Lenka Klodová, Eva Kmentová, Milan Knížák, Josef Kocián, Ivar Kodym, Marius Kotrba, Jiří Kovanda, Aleš Kubalík,  Kuba & Pilař architekti, Dominik Lang, Milan Mikuláštík, David Moješčík, Tomáš Moravec, Jakub Našinec, Jan Nálepa, Jakub Nepraš, Karel Nepraš, Jiří Novák, Vratislav Karel Novák, Libor Novotný, Ivar Otruba, Petr Pištěk, Jiří Příhoda, Rafani, Karel Rechlík, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Štěpán Rubáš, Viktor Rudiš, Oldřich Rujbr, Tomáš a Ivan Rullerovi, Zorka Ságlová, Veronika Sávová, Pavla Sceranková, David Sivý, Skupina Ládví, Colina Spofforth, Jan a Petr Stolínovi, Zdeněk Sýkora, Kateřina Šedá, Miloš Šejn, Jan Šépka, Ivana Šrámková, Šrámková architekti, Dagmar Šubrtová, Benedikt Tolar, Vladimír Turner, Jiří Valoch, Petr Váňa, Maxim Velčovský, Margita Titlová-Ylovsky, Aleš Veselý, Dušan Záhoranský, Olbram Zoubek, Václav Zůna, Ztohoven; Galerie Artwall, Brno Art Open, Festival Kukačka, Performance Festival Malamut, Festival m3 – Umění v prostoru, Festival nahých forem, Landscape festival, Signal festival, 4+4 dny v pohybu

Více na www.gjf.cz.

Předchozí

Novela Pražských stavebních předpisů

Slabší měsíc ve stavebnictví

Další