Zacelené Vítězné náměstí

|

Okolí Dejvické bude kompletně dostaveno

Rada hl. města dnes schválila zapojení města do přípravy architektonické soutěže na tzv. 4 kvadrant Vítězného náměstí, tedy na jeho poslední nedostavěnou část. Území, které je vymezené ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů nalezne novou podobu v mezinárodní soutěži, která proběhne formou tzv. soutěžního workshopu. Naváže tak na původní Engelův návrh, který vznikl již před 100 lety.

Vítězné náměstí, které projde proměnou podle návrhu studie Pavel Hnilička Architects and Planners, tak čeká další architektonická soutěž, která rozhodne o jeho poslední nedostavěné části. Po 100 letech by se tak měl naplnit plán architekta Engela.

Cílem soutěžního workshopu je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Soutěž bude pořádat společnost Fourth Quadrant, která je spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) majitelem pozemků. Přilehlé komunikace pak vlastní hlavní město. Na přípravě soutěže se podílí také městská část Praha 6, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a další hlavní aktéři v území.

„Soutěžní workshop bude financován soukromými vlastníky a bude sloužit jako platforma pro přípravu návrhu, který bude reflektovat veřejné i soukromé zájmy v území. V soutěži budou samozřejmě zohledněny přilehlé projekty a koncepční studie, které již Praha pořídila. Tedy především projekt rekonstrukce Vítězného náměstí a Koncepci revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

„Jsem za hlavní město Prahu rád, že se architektonické a urbanistické soutěže stávají zcela součástí hledání ideálního řešení daného území a že do přípravy soutěže se zapojí všichni, kterým na území záleží. Zcela samozřejmou složkou procesu bude také zapojení obyvatel na participaci,“ dodává Petr Zeman, předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči.

Soutěž naváže na urbanistický koncept Antonína Engela, který ve 20. letech 20. století předurčil dnešní podobu Dejvic, ale i na záměry Prahy na revitalizaci Vítězného náměstí a rozvoj veřejných prostranství Kampusu Dejvice. „Vítězný návrh pro dostavbu 4. kvadrantu doplní již existující návrh přeměny Vítězného náměstí, který vzešel z mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže, kterou jsme v roce 2018 spolupořádali,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Mezinárodní soutěž proběhne formou takzvaného soutěžního workshopu, který bude neanonymní. Soutěžní porota, tedy i zadavatelé a zástupci hlavního města a městské části Praha 6 budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog. Porota následně vybere do soutěže asi 10 účastníků. V 1. fázi soutěže připraví účastníci koncept, který bude v 2. fázi rozpracován do architektonického návrhu. Celá soutěž bude probíhat v souladu se soutěžním řádem ČKA. Do přípravy zadání soutěže bude zapojena i veřejnost.

Více informací na webu https://4kvadrant.cz/.

Předchozí

Vitra Shaudepot uvádí Colour Rush!

GRAPHIC SUTNAR PUPP

Další