Žijeme na horizontu pozlaceného věku

|

Pasta Oner reaguje postapokalyptickou instalací v liberecké galerii na současný svět

Na své nejnovější výstavě The Gilded Age vzdává umělec Pasta Oner hold tzv. zlatému věku, zároveň ale poukazuje na to, že naše společnost balancuje na hraně globálních krizí a zpochybňuje svůj blahobyt. Svou zprávu Pasta Oner předává v Oblastní galerii Liberec prostřednictvím desítek nových děl, v nichž, jak je pro něj typické, pracuje s odkazy na pop-art i slavné mistry. Z obrazů a objektů vytvořil site-specific instalaci v podobě postapokalyptické krajiny, které ale nechybí nadhled. Drtivá většina z desítek prezentovaných prací vznikla speciálně pro libereckou výstavu a k vidění jsou tak vůbec poprvé. Výstava The Gilded Age potrvá v Oblastní galerii Liberec od 2. června do 1. října 2023 a jejím kurátorem je Pavel Kubesa.

Multimediální umělec Pasta Oner vychází z pop-artu a cartoon estetiky. Ve své tvorbě s nadhledem zachycuje hodnoty a symboly soudobé popkulturní společnosti a s ní spojeného konzumerismu. Vytváří nové napětí mezi svými autorskými i již existujícími díly tím, že je staví do vzájemného kontaktu i rozporu. Této rétoriky se drží i v desítkách obrazů a objektů na nové výstavě v bazénové hale někdejších libereckých lázní, po rekonstrukci přeměněné v Oblastní galerii Liberec.

“Výstava The Gilded Age je mojí potřebou vzdát hold éře, která již pominula, přestože o ni neustále usilujeme – tj. zlatý věk Západu druhé poloviny 20. století – a současně obhajobou doby, v níž aktuálně žijeme a v níž jsme si možná ještě nevšimli, že ona obávaná pohroma se již děje,” vysvětluje Pasta Oner. „Pozlacený věk“ pak vykresluje na výstavě prostřednictvím třicítky nových obrazů a desítek objektů v rozsáhlé site-specific instalaci.

Nové Pastovy obrazy, některé až o rozměru dvou metrů, odkazují k pop-artu šedesátých let či americkým pin-up ilustracím. Samostatná série recykluje s komiksovou stylizací motivy z maleb barokního mistra Rubense či rokokových děl Giovanniho Battisty Tiepola. Pasta Oner v těchto obrazech zachytil tužby, sny a lidské příběhy, které svobodný západní svět nese na svém civilizačním vrcholu. Jako významový protipól pak působí umělcovy objekty např. naftové barely či Michelangelův David, které prostřednictvím vizuální zkratky a autorské manipulace s řadou ready-made objektů zachycují rozpadající se svět blahobytu a hojnosti. I v nich si Pasta Oner vedle postmoderního sochařství pohrává se sakrálními motivy.

Výsledná postapokalyptická krajina, jež vše propojuje v site-specific instalaci, je zjevným odkazem na celosvětové krize, ať už environmentální, klimatické či kapitálové. Všechna díla uvidí návštěvníci výstavy poprvé. Její esencí je dílo tvořené basketbalovým košem a božím okem. Pasta Oner se pro něj inspiroval větou, kterou říká prasátko v závěru animovaného seriálu Looney Tunes. Oznámení „Tohle je konec“ v umělcově pojetí vystihuje postapokalyptickou náladu výstavy.

Nahlédnout i na své životy z horizontu pozlaceného věku mohou návštěvníci liberecké galerie až do 1. října tohoto roku.

Pasta Oner (*1979), multimediální umělec, autor charakteristických akrylových a olejových obrazů, grafických listů, nástěnných plastik, objektů, soch a prostorových instalací, se v posledních již více než deseti letech stabilně řadí mezi nejvýraznější postavy současného českého výtvarného umění. V průběhu své dvacetileté profesionální umělecké kariéry vystavoval v řadě předních výstavních institucí (např.: Alšova Jihočeská galerie, Danubiana, DSC Gallery, Dům umění v Opavě, Villa Pellé, Galerie Ludvíka Kuby a další) a ve zvučných výstavních síních (Mánes, Nová síň). Jeho díla jsou hojně zastoupena v nejreprezentativnějších soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí, kde se staví po boku legend nejen českého, ale i světového vizuálního umění 20. a 21. století.

Pro jeho tvorbu je typická konzistentní vizuální poetika pracující s jasně definovanou škálou výrazových prostředků, žánrových kategorií a očekávání. V základu popartová estetika se v jeho dílech snoubí s postmoderními apropriacemi ikonických děl a symbolů tradičních dějin umění a kultury od antiky až po klasické mistry renesanční či barokní malby. Jeho souborné dílo prostřednictvím asamblážových forem vyprávění reflektuje svým charakteristicky smířlivým nadhledem soudobou popkulturní společnost konzumerismu v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti.

Pasta Oner, výstava The Gilded Age, 2023, 6
Předchozí

Neviditelné město

Vybíráme to nejzajímavější z nového čísla E&B

Další