COLUMN/NEBESSLOUP

|

Když jsme se v minulém čísle v rozhovoru zeptali českého sochaře a výtvarníka Rudolfa Burdy, na čem aktuálně pracuje, zmínil mimo jiné velkou instalaci nerezové sochy COLUMN/NEBESSLOUP. Navrhl ji před dvěma lety pro sběratele Petra Kellnera. Nyní se tato úžasná exteriérová realizace a nejvyšší nerezová stéla v České republice (a možná i ve světě) dočkala realizace. Přinášíme jak její aktuální podobu, tak fotografie z průběhu instalace v sousedství PPF GATE, kousek od Vítězného náměstí v Praze 6.

Text: Jana Chuchvalcová

Foto: Rudolf Burda, Michael Tomeš

Rudolf Burda, výtvarník a autor řady uměleckých instalací na prestižních místech ve světě, vytvořil pro PPF výrazný objekt, který je nyní nově umístěn v sousedství budovy PPF GATE.

Monumentální dílo

Na jaře roku 2020 vznikl model sochy COLUMN/NEBESSLOUP sestávající ze sedmi těsně přiléhajících koulí s leštěným nerezovým povrchem. Každá z těchto koulí má jednu část vydutou, jinak orientovanou a v odlišném sklonu, což je zdrojem mnoha překvapivých optických efektů, které se při pohybu pozorovatele neustále mění. S výškou stély 8,4 metru nad úrovní terénu se po instalaci v dubnu 2022 stal COLUMN/NEBESSLOUP nejvyšší nerezovou sochou realizovanou v ČR.

Vzhledem k technickým omezením daným rozměry díla a pro dosažení optimálního estetického dojmu byla socha umístěna na travnaté ploše mezi budovami PPF GATE a Telehouse. Monumentálnost díla a intimita prostředí parku mezi dvěma architektonicky výraznými objekty se mohou nyní vzájemně doplňovat a ovlivňovat, čemuž napomáhá i scénické osvícení objektu ze tří světelných zdrojů, které je součástí nové instalace.

Základní myšlenkou a ideou díla je pocta neutuchající lidské energii a nekonečnosti ducha, co mizí ve vesmíru.

Čistota, geometrie a minimalismus

A jak vůbec vznikla myšlenka na tuto realizaci? „Když Petr Kellner zakoupil moji sochu MULTIVERSUM (2019), začali jsme se vídat a povídat si o mém umění, které ho zaujalo svojí čistotou, geometrií a minimalismem. Začalo tak naše přátelství. Byl velmi vnímavý, o všechno se zajímal do hloubky,“ říká Rudolf Burda a doplňuje: „Na jednom osobním setkání se mne zeptal, zda tuším, jaký je podle jeho názoru můj úkol tady v České republice, když slavím se svým uměním takové úspěchy na výstavách v zahraničí ve Spojených státech, v Bahrajnu nebo Asii. Odpověděl jsem tehdy, že chci dále svobodně tvořit a také se více věnovat realizacím tady v ČR.“

Být vidět doma! 

Petr Kellner prý odpověděl: „Správně, tvým hlavním úkolem je tvořit sochy a realizace tady v ČR, ve veřejném prostoru! Být vidět doma! Velmi rád s tebou budu spolupracovat a pomáhat ti v možnosti realizovat velká nadčasová díla.“ Poté Rudolfa Burdu požádal, aby pro něj navrhl unikátní nerezovou, výraznou sochu. Chtěl co nejdříve vidět výtvarný návrh.

„Na jaře 2020 jsem mu představil svůj návrh sochy z leštěného nerezu, kterou jsem nazval COLUMN/NEBESSLOUP. Ihned Petra Kellnera zaujala svojí výraznou jednoduchostí,“ doplňuje Rudolf Burda. Jak se můžete přesvědčit na našich fotkách, jde o soustavusedmi na sebe těsně naléhajících, vysoce leštěných nerezových koulí. V každé z nich je je vetknuta nerezová čočka s odlišným sklonem.

COLUMN/NEBESSLOUP je nejvyšší nerezovou stélou v ČR a svým tvaroslovím i absolutním světovým unikátem.

Pocta neutuchající lidské energii 

Základní myšlenkou a ideou díla je pocta neutuchající lidské energii a nekonečnosti ducha, co mizí ve vesmíru a stoupá k nebi stále výše a výše. Proto vznikl i unikátní název NEBESSLOUP. Makrokosmem a mikrokosmem se Rudolf Burda inspiruje v celém svém díle. Studuje vesmír a jeho skryté síly se snaží transformovat do své tvorby.

„Netušil jsem tehdy, co tragického se bohužel Petrovi přihodí v budoucnu. Snad jen moje citlivost, vnímavost a podvědomí se tak obtisklo do návrhu této sochy,“ uvádí Rudolf Burda. Určitý dar jasnozřivosti prý zdědil po svém dědečkovi Rudolfu Burdovi III., po kterém také zdědil i své jméno. Jde prý o jeho sny a vize…

20220427_115113
Monumentálnost díla a intimita prostředí parku mezi dvěma architektonicky výraznými objekty se mohou nyní vzájemně doplňovat a ovlivňovat.

Světový unikát a náročná technologie

COLUMN/NEBESSLOUP je nejvyšší nerezovou stélou v ČR a svým tvaroslovím i absolutním světovým unikátem. Zároveň je to i největší nerezová socha, kterou Rudolf Burda navrhl a ve světě zrealizoval. Rovněž jde o dílo extrémně technologicky náročné.

„Jsem velice hrdý na to, že jsem toto dílo mohl navrhnout a také zhmotnit. Bude mi vždy připomínat jedinečné a inspirativní chvíle s tak výjimečným mužem a přítelem, jakým byl Petr Kellner. Ten si přál, aby byla socha instalováno vedle PPF GATE, a to se také nyní stalo,“ zakončuje své vyprávění Rudolf Burda.

Český sochař a výtvarník Rudolf Burda
Předchozí

Maximum komfortu

Design a transformace

Další