Aktuální trendy v kancelářském designu

|

Žijeme v nestálé době, která s sebou přináší nejednu změnu. Nová situace nás nutí přehodnocovat ustálené pojetí komfortu, pohodlí nebo bezpečnosti, ale i formy spolupráce a komunikace. Historie nás naučila, že celosvětové krize mají tendenci otřást zažitými představami a vytvořit tím prostor pro nové, neotřelé myšlenky. Prožíváme nyní právě ten moment, který ovlivní současné trendy, anebo vytvoří zcela nové? Na jaké změny se máme připravit?

Text: Kateřina Doul

Foto: Archiv ateliéru distrikt A

Do světa kancelářského designu jsme nahlédli s architektkami z ateliéru distrikt A, Eliškou Vrbkovou a Terezou Lorencovou, které se posledních pár let úzce specializují na kancelářské budovy, space planning a návrhy interiérů kanceláří.

Design kanceláří v průběhu staletí

Kancelářský design si prošel během několika staletí různými fázemi. Od první kancelářské budovy postavené v 18. století pro britské námořnictvo, přes druhou průmyslovou revoluci a pro ni typické stísněné podmínky zaměstnanců zaměřené na maximalizaci výkonu, se v 60. letech minulého století začaly tyto podmínky konečně rozvolňovat.

Firmy se více a více zaměřovaly na své zaměstnance a do popředí se dostalo i téma komfortu. Space plan začal být celkově více organičtější. Týmy byly pospolu, manažeři se již neseparovali, lidé k sobě měli najednou blíž. To mimo jiné přispělo k efektivnější formě komunikace, která je důležitým faktorem dodnes.

V současné době lidé pracují mnohem více z domova. Kancelář už není pouze místem s pracovním stolem, ale její návštěva se stává téměř „událostí“, kdy člověk přichází do společnosti setkat se s kolegy a přáteli a společně pracovat, komunikovat a nechat se inspirovat.

Mnoho moderních trendů, které tu už byly – ať už jde o používání většího množství zeleně v interiéru, udržitelnost nebo flexibilní layout – pokračuje, zároveň se ale utváří mnoho nových.

Co nám dnešní doba přináší?

Celosvětová pandemie zvýšila tlak na ochranu zdraví ve společných prostorech. Jak ale udržet dostatečný kontakt s kolegy, a přitom zachovat bezpečné prostředí?

V současnosti je proto neméně důležitá kvalitní technologie v budově, větší rozestupy mezi jednotlivými stoly nebo využívání modelu hot desking, tedy sdílení pracovního místa. Důraz se rovněž klade na přemístitelný nábytek, vytváření variabilních prostorů k mítinkům i zón pro alternativní formu práce, ať už jde o co-working, nebo soustředěnou práci o samotě.

Kancelář představuje obrovskou položku v rozpočtu firem, a tak je logické, že po zkušenostech s rozsáhlým přechodem na home office dochází k přehodnocování potřeby velkých kanceláří. Zatímco ještě před dvěma lety byla tendence kanceláře zvětšovat, nyní mnoho firem adoptovalo systém dvou až tří dnů práce z domu, díky čemuž se uvolnilo 30 až 40 % plochy. Některé firmy se stěhují do menších kanceláří, jiné plánují proměnit tyto plochy na flexibilní zóny, což vede nejen k novému pojetí půdorysu, ale i způsobu práce v kanceláři.

Tento model uplatnily architektky v jednom z posledních projektů, který se týkal proměny prostorů nadnárodní společnosti NN pojišťovny. V budově od slavného architekta Jeana Nouvela, která sídlí na pražském Smíchově, přetvořily prostor využívaný z 85 % primárně pro stoly na relax zóny, malé zasedačky, zenovou zahradu s krásným výhledem nebo celé jedno patro uvolnily pro kavárnu propojenou s co-workingovou částí.

Ústup od prestižních lokalit

S proměnou kanceláří souvisí i ústup od prestižních lokalit, které již nejsou pro některá odvětví firem tak zásadní. Mnohé společnosti nyní naopak dávají přednost modernější budově před lokalitou. Ještě nedávno hojně vyhledávané lukrativní lokality v centru hlavního města nahradilo v mnoha případech širší centrum, které je díky přirozenému zvětšování měst brané za přijatelné. A rozhodně už neplatí, že by se dále od centra snižovala kvalita kancelářských prostor. V mnoha případech je tomu právě naopak.

Firmy jsou ochotné ušetřené prostředky za kanceláře vložit do většího komfortu a naplnění termínu „employee wellbeing“ neboli psychické a fyzické pohody zaměstnance. K tomu přispívají prosvětlené kanceláře s dostatkem zeleně, nábytek, který vytváří domácí atmosféru (pohodlná křesílka, sofa, lampy a další), tiché zóny nebo nové využití barev. Hitem jsou rovněž venkovní kanceláře, kde se lidé mohou setkávat a pracovat. Díky tomu se proměňují terasy, střechy nebo parky u kancelářských budov.

Důraz na komfort i udržitelnost

Stále větší prioritou se také stává zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Využívají se přírodní a recyklovatelné materiály, podporuje se lokální výroba, používají se úsporné LED žárovky, minimalizuje se potřeba plastů, aktivují se paperless procesy nebo vznikají recyklační stanice. S rostoucí podporou dojíždění zaměstnanců do práce na kole dochází k výstavbě šaten se sprchami a koláren.

Komfort při práci samozřejmě zajišťují i moderní technologie. Potřeba neustálé online komunikace mění vzhled kanceláří již mnoho let. Nyní ovšem nabírá na významu ještě více. Technologické prvky, které zaměstnancům umožňují připojit se v rámci co-workingu odkudkoli, propojené smart systémy v konferenčních místnostech, interaktivní white boardy nebo touchless door již nejsou ničím výjimečným. Trendem se stávají malé zasedačky s obrazovkami pro mini týmy nebo snadno přemístitelné phone booths, kde si člověk v klidu vyřídí telefonát.

Byl uplynulý rok skutečným hybatelem změn?

Architektky z ateliéru distrikt A věří, že hlavní princip pro návrhy nových moderních kanceláří bude nadále ovlivňovat zejména trend home office, společných pracovišť a relax zón. Máme šanci uchopit tuto novou realitu a vytvořit prostředí, které bude dynamickým a kreativním místem, kam se lidé budou těšit i ve chvíli, kdy se přestane skloňovat slovo pandemie. Kam jsme se posunuli, nebo zda byl uplynulý rok skutečným hybatelem změn, se ovšem dozvíme až časem.

Architektonický ateliér distrikt A

Navrhuje interiéry i exteriéry, rezidenční, kancelářské a komerční prostory. Zakládá si na moderním, flexibilním a profesionálním přístupu a snaze nacházet nová řešení, která reagují na představu klientů a jež osloví i příští generace. Jejich estetika se nese v čistotě formy, používání přírodních materiálů a jemných tónů barev.

www.distrikt-a.cz

@distrikt_a

Předchozí

Věci, které fungují, mě nebaví

Kadeřník je spíš umělec

Další