Architektonická soutěž na pietní úpravu Ďáblického hřbitova

|

Správa pražských hřbitovů vypsala architektonicko-krajinářskou soutěž na pietní úpravu Ďáblického hřbitova v Praze s čestným pohřebištěm popravených a umučených vězňů a příslušníků II. a III. odboje. Do 30. března 2022 mohou zájemci o zakázku zasílat svá portfolia s referenčními pracemi, na základě jejichž kvality odborná porota vybere 8-10 účastníků, kteří budou vyzváni ke zpracování soutěžního návrhu.

Představuje pietní místo celonárodního významu. Smyslem architektonické soutěže a následné realizace je úprava místa v souladu s aktuálním historickým poznáním, která napomůže od chaosu v historickém uchopení a interpretaci celého místa,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví, která má ve své gesci také oblast pohřebnictví.

„Cílem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh nové pietní úpravy severní části Ďáblického hřbitova, prostoru pro uctívání a vzdělávání. Krajinářská úprava celého řešeného území, které má téměř jeden hektar, by měla citlivě propojit Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů se vstupní částí do areálu hřbitova u severní kubistické brány z ulice Ďáblická. Úkolem soutěže je rovněž návrh funkčního využití dvojice kubistických pavilonů, např. pro expozici, a zároveň adaptace a využití stávající obřadní síně a technického zázemí pro zaměstnance,“ vysvětluje ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený.

Účastníci soutěže mohou zasílat svá portfolia elektronicky Správě pražských hřbitovů do 30. března 2022. Následně odborná porota posoudí kvalitu referenčních prací a vybere 8-10 týmů, které budou vyzvány ke zpracování soutěžních návrhů pietní úpravy Ďáblického hřbitova. Své návrhy odevzdají na konci srpna a porota z nich zvolí nejvhodnější řešení. Odborná porota je složená ze zástupců Správy pražských hřbitovů, zastupitelů MHMP, IPR a dále z předních českých architektů a krajinářů. S ohledem na charakter hřbitova a na jeho význam jako národní kulturní památky byli do poroty přizváni ke konzultacím také další odborníci a experti ze Sdružení bývalých politických vězňů, Ústavu pro studium totalitních režimů, Vojenského historického ústavu, Národního památkového ústavu atd. Podle vítězného návrhu by měl jeho autor v budoucnu dopracovat všechny stupně projektové dokumentace tak, aby mohla být úprava Ďáblického hřbitova realizována.

Ďáblický hřbitov je druhým největším hřbitovem v Praze, hned po Olšanských hřbitovech. Byl vybudován v letech 1912-1914 podle návrhu architekta Vlastislava Hofmana a jedná se o jediný kubistický hřbitov v České republice. Od roku 1958 je památkově chráněn a v roce 2017 byl prohlášen národní kulturní památkou. Na pohřebišti u severní zdi hřbitova se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů utýraných nacistickým a komunistickým režimem, příslušníků II. a III. odboje a jejich rodinných příslušníků. Zároveň jsou zde umístěny také hroby popravených okupantů, kolaborantů z řad českého obyvatelstva, německých vojáků a civilistů, kteří zahynuli v květnových dnech roku 1945 v Praze. Dále jsou zde pohřbeni i příslušníci komunistické nomenklatury, popravení mnohonásobní vrazi, hospodářští delikventi a množství neznámých osob, včetně dětí narozených vězněným matkám. Pomník zde mají např. Zdeňka Mašínová, matka bratrů Mašínů, nebo katolický kněz Josef Toufar. Na stejném místě byli pohřbíváni i padlí účastníci protinacistického odboje, např. Jan Kubiš, Jozef Gabčík a Václav Morávek.

Více informací na http://soutez-o-navrh.cz/dablice2022/

Předchozí

LASVIT vytváří skleněné trofeje pro tenisový Miami Open

Ve větších městech rychle mizí byty k pronájmu

Další