BRUMLOVKA

|

Plnohodnotná městská čtvrť na místě bývalého brownfieldu 

V místě zanedbaného brownfieldu v pražské Michli začala společnost Passerinvest Group již před čtvrt stoletím s výstavbou prvních administrativních objektů. Díky dlouhodobému a promyšlenému urbanistickému záměru, jehož autorem je architekt Jan Aulík, se stala svébytnou moderní městskou čtvrtí, splňující kritéria pro města krátkých vzdáleností.

Text: Redakce

Foto: Archiv Passerinvest Group

TOP EB

Postupem času tak Brumlovka dalece překonala svůj původní záměr stát se „jen“ moderním administrativním centrem. Brumlovka svým obyvatelům a návštěvníkům poskytuje navíc i rozmanité služby, obchody, dostatek zeleně ke sportu i relaxaci a široké spektrum pořádaných akcí pro společenské a kulturní vyžití. Díky vyvážené a neustále se rozšiřující občanské vybavenosti zahrnující obchody, služby, zdravotnická zařízení, sportoviště, parky ale i školy, školky a restaurace, se stává stále vyhledávanějším místem nejen pro práci, ale i pro bydlení a volný čas.

Historie Brumlovky

V roce 1895 obchodník Karel Brummel koupil v Michli (v místě současné Brumlovky) místní cihelnu i s přilehlými pozemky, kde následně nechal postavit 10 domů (dnešní Jemnická ulice v Praze 4). Díky tomu v této lokalitě zlidověl místopisný název po původním majiteli – Brumlovka. Ve 20. letech minulého století zde byla nouzová kolonie, která posléze zanikla.

Z novodobé historie si toto místo lidé pamatují díky sportovní hale stejného názvu, která tu vznikla v sedmdesátých letech a fungovala až do přelomu tisíciletí. Na protilehlé straně ulice Vyskočilova se nacházel obrovský stavební dvůr Pražské stavební obnovy, včetně ubytoven pro stavební dělníky, kromě jiného jako zázemí při výstavbě Jižního města. S příchodem listopadu 1989 a transformace celé ekonomiky však toto zařízení rychle ztratilo svůj smysl a z území se začal stávat zanedbaný brownfield, neprůchodná oplocená lokalita s nebezpečnými zákoutími.

Počátky výstavby a přeměny na zcela novou lokalitu

Na konci roku 1992 otec Radima Passera v rámci privatizace koupil Pražskou stavební obnovu včetně pozemků, které se později staly základem pro budoucí výstavbu celého areálu, původně nazvaného BB Centrum. V průběhu roku 1993 radnice Prahy 4 vyhlásila urbanistickou soutěž na koncepční řešení a využití území, v níž se svým konceptem BRBA (Brumlovka Baarova) zvítězil pan architekt Jan Aulík. Tato vítězná studie, podepřená autoritou městské části a hlavním městem Prahou, se stala základním kamenem pro rozvoj území v následujících letech, prakticky až do současnosti.

V polovině roku 1993 tyto pozemky pan Radim Passer od svého otce odkoupil a započala dlouhodobá spolupráce s ateliérem pana architekta Jana Aulíka na urbanistickém projektu, tehdy nazvaném BB Centrum (B-Brumlovka B-Baarova). Samotná stavební činnost začala v roce 1996 a v roce 1998 byla otevřena první administrativní budova v areálu – Budova C (u nájezdu z Vyskočilovy na magistrálu směřující do centra Prahy). Jednalo se o stavbu v podstatě iniciační jak pro samotnou lokalitu, tak pro investora i autora návrhu.

Současnost Brumlovky

V současné době lokalita zaujímá 25 hektarů, na kterých najdeme tři rezidenční komplexy, multifunkční budovu Brumlovka s wellness a fitness klubem, Společenské centrum Bethany, křesťanskou školku, základní a střední školu Elijáš. K tomu dva rozsáhlé zelené parky (každý o rozloze 1 ha), atletický stadion a několik dětských hřišť. Vznikla zde také dvě nová náměstí – Náměstí Ellen G. Whitové a Náměstí Brumlovka. A samozřejmě 12 administrativních budov mezi ulicemi Baarova, Vyskočilova a Želetavská, kde sídlí celá řada významných firem.

Veškeré budovy splňují již od počátku své existence ty nejvyšší možné standardy a požadavky na bezpečnost, udržitelnost a estetičnost. Vyhlídkové terasy s dostatkem zeleně jsou výhodné nejen z hlediska zpříjemnění pracovního dne pro zaměstnance, ale mají také výrazný vliv na mikroklima celého okolí.

Postupem času se lokalita stala přirozeným centrem Prahy 4. Denně jí projde více než 15 000 lidí, kteří tu bydlí, pracují i tráví volný čas. Brumlovka se tak stala významnou oblastí i co do ekonomického přínosu pro Prahu i celou Českou republiku. Na Brumlovce je 15 tisíc pracovních míst, a lokalita tak přispívá ročně do státního rozpočtu sumou kolem pěti miliard korun. V tuto chvíli je zde proinvestováno přes 16 miliard korun a do neziskových projektů a občanské vybavenosti se investovalo více než 1,6 miliardy korun.  

Příkladem neziskových investic je například sportovní centrum Balance Club Brumlovka, společenské centrum Bethany s kostelem a mateřskou školkou, základní a střední škola Elijáš včetně tzv. školního pavilonu. Součástí těchto projektů je kvalitní veřejný prostor včetně parků a sportovišť, kultivace komunikačního a dopravního aparátu jak pro pěší a cyklisty, tak pro individuální a hromadnou dopravu. Ta zahrnuje systematické budování dobíjecích stanic pro elektromobily a provozování dvou lokálních autobusových linek.  

Plány na další rozvoj

Brumlovka se bude v následujících měsících a letech rozrůstat nejen o další občanskou vybavenost, ale také o administrativní a rezidenční projekty. V následujících měsících bude zahájena výstavba nových moderních tenisových kurtů a dvou multifunkčních projektů Hila a Orion, kde se kancelářská funkce snoubí s žádaným nájemním bydlením.

Ruku v ruce s tím se počítá také s dalšími velkorysými úpravami a zvelebováním veřejných prostor a kultivací zeleně. Samozřejmostí je pravidelná modernizace stávajících objektů i údržba veřejných prostranství.

***

O staviteli

Passerinvest Group, a. s. je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti. Passerinvest Group je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, které je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě.

www.passerinvest.cz

www.brumlovka.cz

Předchozí

NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

VYŠEHRAD

Další