NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

|

Přestupní uzel i brána do hlavního města

SŽ vůbec poprvé vypsala architektonickou soutěž na podobu nádraží. Vítězný návrh budoucí podoby železniční stanice Praha–Veleslavín od studia dh architekti ve složení Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová doporučila k realizaci mezinárodní porota. Nádraží Veleslavín je součástí plánovaného vlakového spojení centra metropole s Letištěm Václava Havla. Termín realizace byl stanoven mezi roky 2025 a 2029.

Text: Redakce

Vizualizace: Jan Cyrany

TOP EB

Nádraží Veleslavín je důležitým dopravním uzlem pro mimoměstskou i lokální dopravu a díky napojení na letiště se stává bránou do hlavního města. Vytváří tak jasně rozpoznatelný orientační bod, logický dopravní uzel a kvalitní veřejný prostor v prostředí transformační lokality Veleslavína. Tvarování vnější hmoty reaguje na širší urbanistické vztahy.

Zahloubením drážního tělesa by měl vzniknout 10 km dlouhý zelený koridor – lineární park – pro pěší i cyklisty. Budova nádraží se nachází v klíčovém bodě tohoto koridoru. Stěžejním konceptem návrhu je integrovat zelený pás s budovou nádraží, a umožnit tak jeho plynulé pokračování.

Vítězný návrh od studia dh architekti

Pro vítězný návrh nádraží od studia dh architekti ve složení Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová je prioritou snadná orientace, čitelnost prostoru a plynulost pohybu. Vnitřní členění budovy cestující přirozeně naviguje. Informační systém je pouze doplňkem, hlavním navigačním artefaktem je budova sama. Součástí návrhu je nové centrum Veleslavína včetně náměstí a komplexu budov s obchodním parterem, administrativní a bytovou funkcí a podzemním parkováním.

„Nádraží Praha-Veleslavín chápeme nejen jako důležitý přestupní uzel, ale díky napojení na letiště i jako bránu do hlavního města, zároveň je přirozeným těžištěm celé čtvrti. Budovu nádraží jsme proto navrhli jako jasně rozpoznatelný orientační bod, její okolí jako nové místní centrum s piazzettou. Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně naviguje. Střecha nádraží je navržena jako velká travnatá pobytová plocha protnutá pěšími a cyklistickými trasami. Navazuje tak na 10 kilometrů dlouhý lineární park, který vznikne v úseku Veleslavín – Dejvice díky plánovanému zahloubení železniční trati,“ uvedl architekt Dalibor Hlaváček.

Zelené střechy i využití dešťové vody

Autoři se při kreslení tvaru budovy i její konstrukce inspirovali rychlostí vlakové dopravy. Jejich hlavním cílem bylo zajistit provázanost nádraží s pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou. Součástí vítězného návrhu je využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.

„Vybrané prvky (motiv trojúhelníku) navíc použijeme jako jednotící design v dalších stanicích a zastávkách na trati Praha–Kladno,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Předchozí

Reality jako pilíř investování

BRUMLOVKA

Další