VYŠEHRAD

|

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vznikla koncepční studie veřejných prostranství

Po mnoha letech má konečně Vyšehrad promyšlený plán, jak vkusně a ohleduplně spravovat a kultivovat svá veřejná prostranství. Koncepční studie veřejných prostranství Národní kulturní památky Vyšehrad, která byla vypracována v průběhu roku 2020, představuje výchozí podklad pro koncepční plánování rehabilitace a rozvoje veřejných prostranství v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.

Text: Redakce

Vizualizace: Rehwaldt Landscape Architects

TOP EB

Vedle analýzy současného stavu se studie zaměřuje především na definování ucelené vize a základních principů tvorby a správy veřejných prostranství, zeleně a mobiliáře, s ohledem na jejich pobytové kvality, památkovou ochranu a nutnost adaptace na probíhající klimatické změny.

Koncepční studii zpracoval česko-německý ateliér Rehwaldt Landscape Architects na podkladu svého vítězného soutěžního návrhu a v souladu s Koncepcí rozvoje NKP Vyšehrad v letech 2020–2025. Finální podoba byla konzultována s ostatními aktéry v území Vyšehradu a schválena Usnesením Rady hl. m. Prahy v březnu 2021.

Vize budoucího rozvoje

Svoji vizi budoucího rozvoje Vyšehradu a také vítězný návrh koncepční studie parků v areálu představil nový ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Petr Kučera. Chystá také otevření Podolských kasemat či kostela Stětí sv. Jana Křtitele.

„Změn chystám na Vyšehradě spoustu, ale bude chvíli trvat, než se projeví navenek. V tomto roce bych rád zpřístupnil celý systém kasemat, podzemních chodeb, které jsou podle mne největším lákadlem Vyšehradu a jsou přístupné jen zhruba z poloviny. Začneme zpřístupněním takzvaných Podolských kasemat, která byla v roce 1938 přestavěna na protiletecké kryty a veřejnost se do nich nikdy oficiálně podívat nemohla,“ říká Petr Kučera a dodává: „Kromě kasemat to bude po rekonstrukci znovu otevřený kostel Stětí sv. Jana Křtitele, schovaný před zraky návštěvníků v násypu barokních hradeb. Dále bych se chtěl zaměřit na rozšíření nabídky komentovaných prohlídek zaměřených více na pevnostní minulost Vyšehradu.“

Finální podoba studie

Dokončena byla soutěž na zhotovitele koncepční studie rozvoje vyšehradských prostranství. Ta se stane vodítkem pro jejich správu, údržbu a rozvoj v následujících letech. Úkolem je posunout proces do další fáze, kdy bude s vítězným týmem navázána spolupráce a začne se pracovat na finální podobě studie. Do této fáze chce Petr Kučera zapojit veřejnost, místní komunitu a instituce.

„Přetížení Vyšehradu turisty se nebojím. Nejde mi o zvyšování počtu návštěvníků, ale o jejich přerozdělení v rámci areálu. Vyšehrad je klidovou oázou pro Pražany a místem ‚povinného‘ výletu pro každého Čecha. A tak to myslím zůstane, jen je třeba rozšířit nabídku služeb s možností volnočasového vyžití pro všechny společenské a věkové skupiny,“ uzavírá Petr Kučera.

Předchozí

BRUMLOVKA

SMÍCHOV CITY

Další