Desetkrát větší než Stromovka

|

Praha vyhlásila mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž na příměstský park Soutok. Bude desetkrát větší než park Stromovka

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy v Praze představuje obrovský přírodní potenciál. Území o rozloze přes 1000 hektarů však nemá jasnou krajinářskou koncepci a pravidla rozvoje. Institut plánování a rozvoje (IPR) tak vyhlásil mezinárodní soutěž o návrh příměstského parku Soutok. Jejím cílem je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku.

Území soutoku Berounky a Vltavy, které je administrativně rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeského města Černošice, je z většiny tvořeno záplavovým územím bez možnosti běžného stavebního rozvoje, ale s velkou příležitostí pro rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a přírodně vysoce hodnotné říční krajiny. Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy.

„Oblast, o které se bavíme, je v současné chvíli rozpadlá na několik částí a trpí absencí dlouhodobé koncepce rozvoje, kterou by někdo naplňoval. Hrozí, že dílčí necitlivé zásahy by mohly vést k nevratné devastaci posledních zbytků říční krajiny v Praze. Soutěž, kterou jsme vyhlásili, pomůže tento opomenutý prostor začlenit zpět do života nejen Pražanů,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

S vítězným krajinářským architektem či urbanistou bude uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci na tvorbě „guide plánu“ krajiny a založení příměstského parku Soutok. Ten bude návodem, jak celé území dále rozvíjet. Jeho součástí by měla být obnova okolí obou řek, protipovodňová ochrana Lipenců – Dolních Černošic, rekonstrukce stávajících a návrh nových lávek, zajištění parkoviště a spojů městské hromadné dopravy, či návrh bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty.

„Tuto iniciativu určitě vítáme, protože může přispět k adaptaci na nepříznivé dopady měnícího se klimatu. Jde o cennou říční krajinu, která je potenciálně významnou rekreační oblastí pro občany,“ uvádí Eva Tylová, místostarostka městské části Praha 12.

„Za projekt příměstského parku Soutok jsem velice rád, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé se jedná o významnou přeshraniční spolupráci mezi Středočeským krajem a Prahou a zadruhé zde v rámci revitalizace proběhne krajinářské řešení okolí lávky v Dolních Černošicích, poprvé se bude tak bude tato lokalita řešit jako součást veřejného prostranství s vazbami na okolní prostředí. Vstupní bod Černošice přinese kromě rekonstrukce lávky také autobusovou zastávku PID či řešení evakuačního bodu pro Dolní Černošice,“ říká Filip Kořínek, starosta města Černošice.

„Na začátku projektu Příměstského parku Soutok stály místní samosprávy. Velmi dobře si totiž uvědomujeme potenciál cenné příměstské krajiny a současně dobře vnímáme i možná ohrožení plynoucí z nekoncepčního využívání cenné příměstské krajiny. To, že se projekt nyní dostává do fáze soutěže považuji za velký úspěch a další krok k plnění závazku zodpovědné péče o místo, kde žijeme. Je mi velkou ctí být členkou poroty,” říká Zuzana Vejvodová, starostka městské části Praha-Zbraslav.

„Městská část Praha-Lipence oceňuje a podporuje myšlenku příměstské parku Soutok, který považuje za ideální využití rozsáhlé záplavové oblasti. Vítáme vyhlášení mezinárodní soutěže. Její výsledek by měl vyřešit řadu dlouhodobých problémů Lipenců a zároveň vytvořit kvalitní krajinu k rekreaci pro občany ze širokého okolí,“ říká Lenka Kadlecová, starostka městské části Praha-Lipence.

Projekt vychází z Memoranda o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy uzavřeném mezi hl. m. Prahou, místními městskými částmi a městem Černošice. „Z jednání a participace se stakeholdery v oblasti vyplývá, že většina drobných vlastníků se chce stát součástí příměstského parku. Na základě vítězného návrhu soutěže bude určeno, které pozemky bude nutné vykoupit, dlouhodobě pronajmout nebo ošetřit dohodou o spolupráci. Vítězný návrh bude znám v dubnu příštího roku, následně bude s vítězem soutěže podepsána smlouva na dopracování výstupů,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Předchozí

Slabší měsíc ve stavebnictví

TORZO DO KRAJINY PATŘÍ

Další