DVORECKÝ MOST

|

Nový most v Praze

Dvorecký most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a spojí tak městské části Praha 4 a Praha 5. Zhotovitelem stavby bude konsorcium TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most.

Text: Redakce

Foto: ATELIER 6

TOP EB

Cílem je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to především pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty. Potřeba výstavby mostu je dána současným chybějícím tramvajovým, pěším a cyklistickým propojením smíchovského a podolského břehu Vltavy.

Veřejná zakázka byla nastavena tak, aby nezáleželo jen na ceně, ale i na délce záruční doby, délce stavby i odborné kvalifikaci. Z celkem pěti uchazečů nabídlo konsorcium společností nejlepší nabídku z hlediska ceny, doby zhotovení i délky záruční doby, a to s cenou 1 074 965 748 Kč bez DPH a dobou realizace 810 dnů.

Lepší dopravní spojení

Výstavbou mostu bude doplněno doposud chybějící propojení pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba by také měla přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech (Lihovar a Dvorce) a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní, severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací. Dopravní podnik hl. m. Prahy mimo jiné založil v rámci tramvajové výluky v roce 2020 na Barrandov odbočku vedoucí ke Dvoreckému mostu. Zastávka Lihovar pak získala novou podobu při rekonstrukci Nádražní ulice. Veškeré stávající úpravy tedy počítají s napojením na Dvorecký most. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

Multifunkční kubistická krajina

Vítězný návrh, který vzešel z architektonicko-konstrukční soutěže pořádané v letech 2017 až 2018, jsou architekti ze studia ATELIER 6 a TUBES. Návrh nemá konstrukci nad mostovkou, takže by měl nenásilně zapadnout do vltavského údolí. Při hledání tvarového řešení se autoři inspirovali Františkem Menclem, který byl projektantem mostů pro hlavní město Praha v první polovině 20. století. Mencl si podle nich dobře uvědomoval důležitost, aby most dobře zapadl do okolní zástavby a městské krajiny a nenarušoval svým vzhledem cenné panorama. Mosty podle něj měly respektovat podobu těch starších, tedy svých předchůdců či vzorů.

Výtvarník Krištof Kintera zpracovává podobu prostoru pod mostem formou výtvarného díla. Vznikne zde multifunkční pomyslná kubistická krajina a „botanická zahrada“ pouličního osvětlení. Součástí projektu je kromě kulturní arény také kavárna s občerstvením, pikniková zóna nebo Kinterova autorská socha.

Předchozí

BOŘISLAVKA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Další