NÁDRŽ NA LETNÉ

|

Nový rybník pomůže bojovat se suchem

Nový rybník na Letné je dokončen a do konce listopadu by měl být napuštěn vodou. Chybí už jen mokřadní rostliny a dva tisovce, které budou v průběhu jara vysazeny na ostrově.

Text: Redakce

Vizualizace: Ortogonal

TOP EB

Rybník na Letné bude sloužit jako zdroj závlahové vody pro celý park a zároveň se stane významných krajinářským a estetickým prvkem Letenských sadů. Nyní je napouštěn vltavskou vodou čerpanou z Rudolfovy štoly postavené v 16. století, po napuštění bude doplňován dešťovou vodou svedenou ze zpevněných ploch bývalého Stalinova pomníku. Do budoucna se počítá s napájením gravitačním. Voda sem bude přiváděna z Libockého rybníka takzvaným Hradním potokem.

Nová ozdoba Letenských sadů

Rybník vznikl v menší proláklině mezi Hanavským pavilonem, bastionem sv. Tomáše a Pražským metronomem. Má ostrov, na který se dát dojít po dřevěném molu. Na ostrově budou vysazeny dva tisovce, což jsou americké opadavé jehličnany, které velmi dobře snáší zatopení vodou. Nátok do rybníka je řešen jako kamenná kaskáda, u které bude příjemné posezení. 

Část břehů musí být kolmá a je opatřena kovaným zábradlím, část je pozvolná pro přístup k vodní hladině. Na jaře ještě břehy zkrášlí mokřadní rostliny.

V následujících letech ještě vzniknou vedle rybníka dvě fontány a vodní prvek.

Celý projekt vychází ze zkušeností s rozšířením vodních ploch ve Stromovce a nový rybník by se měl stát ozdobou Letenských sadů.

Pražské vodní prvky

Základ dnešní podoby Letenských sadů se datuje do počátku 19. století, později zde v 80. letech téhož století proběhla větší rekonstrukce pod vedením architekta Františka J. Thomayera, který se již tehdy zasazoval o vybudování vodních prvků.

Rozhodnutí hlavního města o zahájení výstavby této závlahové nádrže ovlivnila suchá období posledních let i pozornost, kterou Praha věnuje klimatické změně. Na problematiku boje se suchem je v Praze navázaná řada opatření od výsadby nových stromů po zakládání nových rybníků a revitalizace vodních toků.

Předchozí

VILA DŮM NA VINICI

Pozvolný útlum ve stavebnictví?

Další