Náklady na průmyslové a komerční stavby jsou stále vyšší

|

Letos mají nové požadavky na bezpečnost elektroinstalací v průmyslových a komerčních budovách v Česku výrazný dopad na stavební náklady. Nová úprava technické normy o požární bezpečnosti staveb (ČSN 730848) klade větší důraz na ochranu proti požárům. Společnost COBAP, významný český dodavatel a správce technických systémů v budovách, upozorňuje, že tyto změny povedou ke zvýšení nákladů na elektroinstalace až o několik procent.

Zdeněk Tůma, spolumajitel a jednatel společnosti COBAP, zdůrazňuje, že elektroinstalace tvoří značnou část nákladů na stavbu a že vyšší požadavky na jejich zabezpečení mohou znamenat zvýšení celkových nákladů na výstavbu. Tato situace je zvláště významná u velkých průmyslových nebo komerčních staveb, kde se mohou náklady zvýšit až o desítky milionů korun.

Nová nařízení reflektují moderní trendy a technologie v oblasti elektroinstalací, včetně kabelových rozvodů, které mají za cíl zvýšit ochranu života, zdraví a majetku před požáry. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) uvádí, že v loňském roce došlo v Česku k více než čtyřem set požárům v průmyslových a výrobních halách, přičemž škody přesáhly 2,6 miliardy korun. Technické závady na elektroinstalacích jsou jednou z častých příčin těchto požárů.

Kromě samotných elektroinstalací se také mění požadavky na prostorové uspořádání. Například rozvaděče a záložní zdroje energie musí být umístěny v oddělených místnostech nebo speciálních skříních, což zvyšuje náklady na prostor a vyžaduje další investice.

Tato nová nařízení se vztahují nejen na novostavby, ale také na rekonstrukce stávajících objektů. Martin Malý, odborník na inženýrskou činnost pro pozemní stavby, zdůrazňuje důležitost začlenění požadavků normy již do projektů a jejich následné správné realizace na stavbách, což je klíčové pro získání kolaudačního souhlasu.

Předchozí

Nově otevřené kanceláře Národního filmového archivu spojují udržitelnost a flexibilitu

Masaryčka je nejlepší budovou střední Evropy dokončenou v loňském roce

Další