Novinka v rezidenčním projektu Semerínka v Praze 5

|

Projekční a poradenská firma Obermeyer Helika dokončila a předala veškerou dokumentaci pro realizaci rezidenčního projektu Semerínka v Praze 5, v lokalitě Radlice. Stavba tohoto projektu již započala a plánuje se dokončení v roce 2026. Semerínka vyrůstá na území bývalé průmyslové oblasti, která prochází transformací na moderní polyfunkční zónu s hlavně obytním charakterem.

Developerská společnost Crestyl realizuje bytový projekt Semerínka na ploše 4300 m2, kde bude nabídnuto celkem 185 bytů, 216 vnitřních parkovacích míst a 11 venkovních parkovacích míst. Investice do tohoto projektu činí 1,5 miliardy Kč. Architektura Semerínky, navržená architektem Davidem Chmelařem z Chmelař architekti, přináší moderní design, který se vkusně začlení do okolního prostředí. Budova, skládající se ze čtyř různě vysokých bloků, citlivě respektuje terén a umožňuje nerušené výhledy na Prahu a okolní zeleň. Generálním dodavatelem stavby je společnost Metrostav a.s., Divize 9.

Důraz na bezpečnost a komfort budoucích obyvatel rezidenčního domu Semerínka je klíčovým prvkem projektu. Libor Stránský, vedoucí projektu z Obermeyer Helika, uvádí: „Jako hlavní projektant stavby jsme v souladu s požadavky zadavatele navrhli komplexní řešení pro zajištění tepelného a hygienického komfortu obyvatel. Všechny byty mají navrženo rekuperační větrání, moderní podlahové vytápění a okna s akustickými parametry s ohledem na okolní zástavbu. Dále je většina bytů připravena na montáž vnějších žaluzií, díky nimž se zvýší ochrana před vnějšími teplotními vlivy. Je samozřejmé, že tepelně exponované byty v horním podlaží budou již v základním vybavení opatřeny klimatizací. Pro eliminaci hluku uvnitř budovy, jsou šachty výtahů pojaty jako „šachta v šachtě“ a všechny ostatní plochy, včetně podest schodišť, jsou řešeny se zřetelem na omezení kročejového hluku.“

„Jako u každého projektu se řídíme platnými předpisy a normami, proto je i zde samozřejmostí rozdělení objektu a podzemních garáží na požární úseky vybavené elektrickou požární signalizací. Ta bude ovládat jednotlivé prvky požární ochrany včetně požárních rolet v garážích a nuceného větrání chráněných únikových cest. V garážích je navrženo provozní větrání, které pro případ vyšší koncentrace CO přepíná do módu havarijního větrání,“ dovává Libor Stránský.

Semerinka 22 103 Cre 220727 Cam 13 Denni Ps 683x1024 1
Foto: Obermeyer Helika

Z hlediska statického zajištění, které bylo také svěřeno kanceláři Obermeyer Helika, spočívá horní část stavby na podzemním suterénu na zalamovaných stěnových nosnících. Konstrukce obsahuje netypická lichoběžníková okna a zaoblené rohy, což vyžadovalo pečlivé plánování pro přenos vodorovných napětí výztuže. Důležitým aspektem je skutečnost, že celý projekt včetně technologií byl vytvořen ve 3D, což usnadňuje lepší koordinaci mezi všemi zúčastněnými dodavateli jak během fáze plánování, tak i během fáze výstavby.

V oblasti bývalého průmyslového areálu je momentálně omezené množství zeleně, a proto projekt usiluje o to, aby se „přiblížil k přírodě“. Navrhovaná zelená plocha dosahuje 5340 m2. Na snížených částech domu jsou plánovány zelené střechy s extenzivním nebo intenzivním zelením a budou použity popínavé rostliny na lanovém systému před fasádami. Uvnitř budovy budou také vytvořeny komunitní zahrady, které budou zavlažovány dešťovou vodou zadržovanou ve čtyřech nově postavených retenčních nádržích.

Předchozí

Projekt Ahoj Vanguard dokončil fázi hrubé stavby

Regionální centra pomáhají obcím s bytovými projekty

Další