Penta dokončila nákup pozemků okolo Florence

|

Penta Real Estate dokončila nákup ČSAD Praha holding, jde o největší akvizici v historii firmy. Zároveň zhruba před měsícem získala od Českých drah pozemky v blízkosti Florence. Poslední velký brownfield v centru Prahy tak zmizí.

Společnost Penta Real Estate dokončila největší akvizici ve své historii – nákup společnosti ČSAD Praha holding a.s. skrz mateřskou entitu Rextim holding a.s. Záměr již dříve posoudil a schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Hlavním aktivem tohoto obchodu je autobusové nádraží Praha-Florenc a související pozemky na pomezí Prahy 1 a Prahy 8. Součástí dohody jsou ale i další developerské pozemky v Karlíně, na Smíchově, několik historických budov v centru Prahy a další aktiva. Obě strany se dohodly, že kupní cenu nebudou zveřejňovat.

Urbanistická soutěž Florenc21

Pentě se tímto obchodem otevřely dveře k výstavbě nové městské čtvrti, jejíž podobu předurčila urbanistická soutěž Florenc21.

„Náš závazek postavit na brownfieldech v okolí Florence novou moderní čtvrť už není jen vzdálenou vizí, ale reálným plánem. Debaty o rozvoji tohoto území trvaly dlouho, ve spolupráci s městem a IPR Praha ale vznikl jasný rámec, jak se toto území promění. Díky úspěšným akvizicím pozemků z poslední doby máme zajištěno, že rozvoj území budeme moci pojmout komplexně a koordinovaně,“ říká Petr Palička, generální ředitel pro společnosti Penta Real Estate pro Českou republiku.

Nově získané pozemky podél ulic Křižíkova a Prvního pluku, které zahrnují i dokončenou kancelářskou budovu Bastion Florenc nebo provozované budovy Křižíkova 2 a 4, zabírají přibližně 35 tisíc m2. Penta tímto obchodem získala kontrolu nad technicky komplikovaným územím na pomezí Nového Města pražského a Karlína. Velký brownfield byl dosud překážkou uprostřed města, kterou bylo nutné objíždět či obcházet. Nově bude území výrazně prostupnější. V nové čtvrti se počítá se smíšenou zástavbou kombinující obchody, kanceláře i byty. Dle dřívější dohody Penty Real Estate a vedením města bude podíl bytů v této lokalitě nejméně 40 %.

F21katalog 38

Další rozvojová území na Smíchově, v Karlíně i jinde

„V tomto obchodu zdaleka nejde jen o Florenc. ČSAD Praha holding je historická firma, která vlastní množství dalších pozemků v Praze původně sloužící autobusové dopravě. Například v oblasti Karlína či Smíchova jde o důležité pozemky v sousedství velkých rozvojových území

Rohanského ostrova či Smíchovského nádraží, na jejichž konečné podobě se tak budeme spolupodílet. Velikost transakce pak ještě zvyšují historické nemovitosti v centru Prahy,“ upřesňuje Pavel Streblov, obchodní ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate.

Součástí obchodu jsou developersky zajímavé pozemky například v ulici Za Ženskými domovy na Smíchově, v sousedství dnešního autobusového nádraží. Jde o pozemek přímo u stanice metra Anděl, bránu do nově vznikající čtvrti v okolí smíchovského nádraží.

V Karlíně jde o atraktivní území na nově budovaném nábřeží, v těsné blízkosti Štvanické lávky. Historicky jde o parkoviště autobusů, v okolí však již směrem k řece převažuje luxusní rezidenční výstavba. V centru města je to mimo jiné atraktivní historická budova na nároží Opletalovy a Washingtonovy ulice, nebo budova známého hotelu Perla. Další pozemky, které obchod zahrnuje, jsou i na Zličíně a jinde v rámci Prahy.

Právní poradenství k celé transakci poskytly společnosti Felix a spol. AK s.r.o., Dentons Europe CS LLP a Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o.

Výstavba nové městské čtvrti v okolí Masarykova nádraží může pokračovat

V polovině listopadu pak Penta Real Estate koupila od Českých drah dlouhodobě nevyužívané pozemky na Florenci v sousedství pražské magistrály. Výstavba nové městské čtvrti v okolí Masarykova nádraží tak může pokračovat dle návrhu vzešlého z urbanistické soutěže, která proběhla v roce 2021. Penta zaplatí 243,8 milionů korun, přičemž tato částka může ještě vzrůst v závislosti na výsledku projednání změny územního plánu, které nyní probíhá.

„Nedávno jsme dokončili první fázi výstavby v okolí Masaryčky. Rádi bychom stavěli dál směrem k Florenci v intencích urbanistické soutěže z roku 2021 a propojili tak centrum města s Karlínem. Díky nákupu pozemků můžeme nyní dokončit jednání s městem o změně územního plánu pro tuto lokalitu a také jednání o kontribucích. Velká část nyní kupovaných pozemků se po vybudování ulic a veřejných prostor stane majetkem města,“ říká Pavel Streblov, ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate.

„Jsem rád, že se nám s developerem podařilo vyjednat výrazně lepší podmínky při prodeji pozemků na Masaryčce a zároveň tak může z centra hlavního města zmizet jeden z posledních brownfieldů, který poslouží k rozvoji metropole. Vedle částky, kterou za ně dostaneme hned, smlouva počítá i s doplatkem vycházejícím z finální podoby územního plánu. Zároveň nebudeme platit náklady na úpravy pozemků, které souvisejí např. se zdejší stanicí metra Florenc nebo s archeologickým průzkumem lokality. To nově zajistí developer,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

F21katalog 40

Nová čtvrť v lokalitě Florence podle mezinárodní urbanistické soutěže

S výstavbou nové čtvrti v lokalitě Florence počítá vedení města Prahy i městské části Praha 1 a Praha 8. V roce 2021 proběhla mezinárodní urbanistická soutěž, která nastínila budoucí podobu tohoto území. Vítězný návrh od týmu Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko&Placemakers na jaře 2022 projednala a schválila Rada hlavního města Prahy.

Kupní cena, kterou Penta Českým drahám zaplatí, se odvíjí od navržené změny územního plánu. Penta ihned zaplatí Českým drahám cenu odpovídající maximální zastavitelnosti území dle stávajícího územního plánu a v závislosti na jeho konečné podobě bude mít povinnost cenu navýšit dle případného nárůstu stavební zastavitelnosti území. Cena tak bude lépe odrážet možný budoucí výnos z těchto pozemků. Podstatnou část ceny získají České dráhy hned bez ohledu na to, jak se jednání o územním plánu bude vyvíjet dál.

Prodej představuje poslední fázi realizace smluv o revitalizaci okolí Masarykova nádraží, kterou České dráhy uzavřely v letech 2004 až 2007 na základě vítězné nabídky mezinárodního konsorcia společností za účasti ING Real Estate. Penta do projektu vstoupila v roce 2011 a následně revitalizaci území akcelerovala. Investovala do odstranění nevyužívaných skladových a provozních budov, sanace ekologických zátěží a do projektové přípravy nové výstavby. Aktuálně Penta v území realizuje výstavbu podél ulic Na Florenci a Hybernské na pozemcích, které České dráhy prodaly v roce 2016 a 2017.

Pozemky, které jsou nyní předmětem prodeje, jsou z hlediska zastavitelnosti nejkomplikovanější. Penta se v zájmu rychlejšího rozvoje tohoto území vzdává celé řady nároků, které jí z původních smluv s Českými drahami plynou. Hlavní překážkou v tomto území je trasa metra C včetně podpovrchového technického zázemí stanice Florenc. Penta proto oproti původnímu smluvnímu nároku vůči ČD ponese sama vícenáklady spojené s existencí metra jako jsou vibroizolace a případné částečné přemostění zařízení metra. Převezme také veškeré výdaje spojené například s archeologickým průzkumem lokality a změnou územního plánu.

Projednání změny územního plánu probíhá již několik let. Magistrát se s Pentou již dříve dohodl, že v nové zástavbě bude minimálně 40 % bytů, kterých je ve městě dlouhodobě nedostatek. Cílem je proměnit stávající neprůchozí uzavřenou oblast v živou městskou čtvrť propojující oblast Florence, Karlína a Žižkova. Očekává se, že projednání změny územního plánu bude dokončeno v roce 2024.

Předchozí

THE DRESS

AXOR vs. Barber Osgerby

Další