Pomyslný dialog napříč časem

|

Setkání s Janem Zrzavým v zóně pro umění 8smička Humpolec: Kdybych já byl krásný jako Dionysos

Letní výstava v humpolecké 8smičce, která se koná od 15. 6. do 29. 9. 2024, představuje dílo národního klasika – malíře Jana Zrzavého, který svým výtvarným jazykem pomáhal pojmenovávat, ať už intuitivně či vědomě, identitu české kultury. Ve výstavě se setkává s osmnácti motivicky či duchovně spřízněnými tvůrci, s nimiž vede pomyslný dialog napříč časem. To jen dokazuje velkou aktuálnost Zrzavého tvorby i do dnešních dní.

Výstava se pokouší představit Jana Zrzavého nikoli v monumentálním oblouku jeho rozsáhlého a vrstevnatého díla, nýbrž v zachycení jedinečné, osobní cesty – v intimních skicách, v mistrovských kresbách, ikonických i téměř nevystavovaných obrazech. Kurátoři přitom sledují malířův zápas s vlastní tělesností, pocitem vyděděnosti, tragiky a smutku, přes hledání domova (Vysočiny v Bretani a Bretaně ve Vysočině), až po pozdní, zjemnělou melancholii, spirituální prosvětlenost a údivné dotýkání se tajemství života a světa.

Jan Zrzavý byl bytostně český malíř, svými tématy nadčasový a nadregionální, ale svým životem ve Francii a Itálii a řadou přátelství byl propojen s evropskou kulturou. A nejen s tou středověkou. Byl inspirován tvorbou přírodních národů, lidovým uměním, spiritismem, antikou, uměním starověkých národů. Malíř ovšem také soustavně sledoval tvorbu řady svých českých a evropských souputníků.

Jak říkají kurátoři Miloš Doležal a Martin Herold „I proto jsme na Vysočinu, do výstavy, pozvali plejádu umělců, kteří s Janem Zrzavým vedli či vedou skutečný či pomyslný rozhovor, autory z Čech, Maďarska, Francie a Itálie. Zveme nejen ty, kteří tvořili se Zrzavým spřízněné dobové kruhy, ale i současné tvůrce, kteří jsou Zrzavého tvorbou ovlivněni, pracují na podobných tématech a kladou si podobně palčivé otázky. Vybírali jsme ze široké škály umělců – Zrzavého fluidum působí do dnešních dnů silně a inspirativně.“

Výstava není výjimečná pouze neotřelým pohledem na život a dílo Jana Zrzavého, ale také mimořádnými zápůjčkami jak z uměleckých institucí, tak od soukromých sběratelů.

Výstavu již tradičně doplňuje katalog, který téma výstavy dále rozšiřuje. V knize najdete příspěvky jak od samotných kurátorů, tak i od dalších autorů – Johannese Urzidila, Otakara Aleše Kukly, Johany Bronkové, Ladislava Jacksona, Jaroslava Seiferta, Martina Firona a Jana Zrzavého. Kniha také obsahuje dosud nezveřejněné fotografie a dokumenty.

Vystava Setkanisjanemzrzravym 06

Vystavující umělci: Jan Zrzavý & Jiří Bašta, Dominik Běhal, Václav Boštík, Josef Čapek, Dominika Dobiášová, Mary Durasová, Igor Hosnedl, Giorgio de Chirico, Libuše Jarcovjáková, Jiří John, Zsófia Keresztes, Šárka Koudelová, Bohumil Kubišta, Jan Merta, Ivan Meštrović, Otakar Mrkvička, Odilon Redon, Miroslava Večeřová

Kurátoři: Miloš Doležal a Martin Herold

Architektura: O+M STUDIO (Ondřej Čech a Monika Matějková)

Grafický design: Štěpán Malovec a Martin Odehnal

Předchozí

Studený máj pro české stavebníky

Barokní perla znovu září v centru Prahy

Další