Pražský mobiliář doplní nový odolný typ městských laviček

|

Praha 6 bude první městskou částí, kde se pilotně otestuje nová součást pražského mobiliáře. Desítky kusů nových pražských odolných laviček najdou své uplatnění v místech, kde se počítá s velkou uživatelskou zátěží, a to i různými netypickými způsoby užívání, a kde se přitom nepočítá s nadstandardní údržbou. Pořizovací cena jednoho kusu lavičky bude v závislosti na počtu objednaných kusů okolo 8000 Kč plus DPH.

Pražská odolná lavička doplňuje škálu prvků, ke kterým hlavní město vlastní licenci k designu. Vlastnictví licence umožňuje otevřeně soutěžit jak celé kusy či série, tak třeba i jen některé náhradní díly (podle potřeby) otevřeným způsobem s kritériem ceny, a obdržet kompatibilní výrobek jak dnes, tak v příštích desítkách let.

Nová odolná lavička je, na rozdíl od známé Pražské lavičky ze sady (Olgoj Chorchoj), součástí odolné designové rodiny mobiliáře (ODO), jak s ní pracuje Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy, který právě prostřednictvím různých rodin dokáže přizpůsobit doporučení různých prvků veřejných prostranství (povrchy, detailování a mobiliář) na různá prostředí, která ve městě jsou.

Katalog doporučených prvků, a nová odolná lavička do náročných prostředí jako jeho součást, je dalším z kroků na cestě ke kultivaci prostředí města. Prvním zásadním krokem na této cestě byla soutěž na základní sadu mobiliáře v roce 2017 a později na zastávkové přístřešky.

V Praze se v roce 2016 jenom v centru nacházelo 72 typů košů a bezpočet typů laviček, často jako pouhých nosičů reklamy. Pro kultivaci tohoto stavu byla vypsána soutěž na základní sadu mobiliáře, následovaly přístřešky a označníky, pracuje se na informačním systému, nedávno jsme představovali kanalizační mříže, teď přibyla odolná lavička a určitě nekončíme, domácích úkolů máme stále dost. Cílem je zajistit co nejúplnější výchozí škálu prvků, která nabídne kvalitní prvky pro všechna pražská prostředí, na okraji i v centru, v průmyslové zóně i na náměstí, a zajistí jejich kompatibilitu a dostupnost a stejné náhradní díly třeba i za dvacet let nezávisle na vůli trhu, což je věc nejen estetická, ale především ekonomická“ zdůraznil Petr Hlaváček, náměstek primátora pro rozvoj.

Více informací o pražském mobiliáři, jednotlivých designových rodinách i způsobech, jak umisťují a čím se vzájemně doplňují, naleznete na stránkách IPR Praha, kde rovněž naleznete ke stažení i příslušné dokumenty.

Předchozí

Vitra představuje křeslo Mikado

Každá růže má své trny

Další