Přemýšlíme za naše zákazníky

|

Společnost M2C, lídr v oblasti komplexní správy budov, se zaměřuje na inovace, automatizaci a digitalizaci procesů, což přináší úspory a snižuje klientům náklady. Zároveň se potýká, stejně jako mnoho dalších firem, s nedostatkem lidských zdrojů a zvyšováním nákladů na mzdy. O tom, jaké jsou další cíle a směřování M2C jsme hovořili s Jaroslavem Zoubkem, Country Managerem M2C pro ČR.

Text: Jana Chuchvalcová

Foto: Daniel Hromada

Vaše společnost poskytuje služby integrovaného facility managementu. Můžete nám M2C představit – čím vším se zabýváte a kde působíte?

Za 30 let našeho působení jsme se stali jednou z největších společností s mezinárodní působností, která poskytuje služby integrovaného facility managementu. Zaměstnáváme více než 8500 lidí ve 13 zemích Evropy. Zaměřujeme se na budoucnost, na inovace, hledáme efektivní, optimalizovaná řešení ve spojitosti s moderními technologiemi.

Nabízíme efektivní zajištění komplexního souboru podpůrných činností, které zákazníkovi umožňují věnovat se svému hlavnímu byznysu. Postaráme se o celou budovu, zajišťujeme služby úklidu, údržby, bezpečnosti a správu technologií a další podpůrné ad hoc práce. To jsou stěžejní body našeho servisu.

Kdo patří k vašim typickým zákazníkům?

Je to široké spektrum, ale jsou to především vlastníci nebo provozovatelé komerčních nebo průmyslových budov. Typicky jde o administrativní budovy, hotely, obchodní centra, průmyslové areály, továrny, nemocnice, letiště… Poskytujeme služby i jaderným elektrárnám v Dukovanech a Temelíně.

A kolik jich přibližně máte?

Jsou to stovky zákazníků. Staráme se třeba o největší hráče v různých segmentech trhu, ale i o pro nás neméně důležité vlastníky a správce menších projektů. Našimi významnými zákazníky jsou například společnosti CPI či Tesco, pracujeme pro Foxconn, Amazon, Toyotu, Mondi Štětí. Zkrátka pro ty největší firmy na trhu.

Bezesporu se vás dotkla pandemie covid-19, jak jste museli upravit své služby? O co byl mezi zákazníky největší zájem?

Bylo to pro nás náročné, stejně jako pro všechny ostatní, a přineslo to spoustu změn i komplikací. Šlo o velmi turbulentní období, kdy jsme museli reagovat na časté změny a také na nové požadavky týkající se legislativy.

Bylo to období, které akcelerovalo nové trendy jako větší využívání nových technologií, hledání synergií, redukci živé lidské síly. Ale zvládli jsme to dobře; díky tomu jsme i zlepšili některé interní procesy a zažité standardy. Posunuli jsme se více k technologiím a automatizaci. Bylo to nakonec obohacující a progresivní období, které jen urychlilo naši cestu, kterou jsme šli již předtím.

A jaké byly za poslední dva roky vaše výsledky, projevilo se to nějak v hospodaření firmy?

Ekonomické dopady nebyly nijak veliké, a i když došlo k omezení některých služeb, objevila se naopak spousta nových příležitostí, které nám pomohly vše překonat. Daří se nám kontinuálně růst, i během covidu. Tady v Česku máme obrat přes dvě miliardy. A naše další cíle jsou hodně ambiciózní.

Řídit tak velkou firmu musí být náročné…

Je pravda, že jde o práci s lidmi, rostou nároky na pracovní sílu, řešíme hodně výzev. Ale na druhou stranu máme prověřenou strukturu managementu. Jsme tady dlouho, víme, co od sebe můžeme čekat. Začínali jsme jako rodinná firma a určité znaky si i při naší velikosti zachováváme dodnes.

Už jste zmínil digitalizaci a automatizaci – jakou roli hrají právě ve vašem oboru?

Považujeme se za moderní, inovativní firmu a tímto směrem jsme šli už před covidem. Ten vše jen urychlil. Důvodem byl tlak na cenu, potřeba flexibility a změna způsobu komunikace na straně našich zákazníků. Takže jsme byli připraveni.

Co všechno dnes zastanou moderní technologie a jaké úspory přinášejí? Jak hodně snižují klientům náklady?

Zatím nejsme v situaci, kdy bychom dokázali plošně nahradit ve všem lidskou sílu. Jdeme cestou, kdy hledáme synergie mezi technologiemi a lidmi. Někde technologie lidskou sílu nahradit umí jako třeba náš produkt elektronická recepční. Jdeme cestou, která je efektivní a rozumná, nechceme nahradit lidi za každou cenu, hledáme nějaký vyvážený poměr toho, kdy se zákazníkovi vyplatí živá recepční a ta elektronická funguje jako doplněk ve špičkách nebo v nočních hodinách.

Pak jsou projekty, které dokážeme zajistit zcela bez lidí. Například vrátnice v logistických areálech, odbavení přijíždějících kamionů a sledování celého procesu. Úspory se pak pohybují v řádu až desítek procent, obvykle mezi 10 až 30 % nákladů.

Někde technologie lidskou sílu nahradit umí jako třeba elektronická recepční

Máte třeba i elektronickou uklízečku?

Dobrá otázka, ano, máme. Je to autonomní robot, který samostatně uklízí, mapuje si prostor a sám si definuje trasu úklidu v daném prostoru. Má samozřejmě svoje provozní limity, ale Hodí se dobře třeba do některých typů logistických areálů, ale s využitelností třeba do obchodního centra je to zatím složitější. Má i další funkce, může podporovat některé bezpečnostní funkce jako třeba upozorňování na zapomenutá zavazadla, umí pomáhat s komunikací s návštěvníky. Do budoucna bude těchto funkcí a řešení přibývat.

Co všechno tedy přinese podle vás v této oblasti budoucnost?

Obávám se, že můžeme čekat úplně cokoli. Máme dnes třeba robota, který čistí potrubí vzduchotechniky a dezinfikuje ji. Využíváme analytické softwary, které jsou napojené na standardní kamerové systémy a dokážou sledovat pohyb lidí a vytvářet pak tzv. heatmapy. Dokážeme identifikovat nežádoucí události v logistickém areálu.

Možnosti směrem do budoucnosti jsou obrovské.

Osobně nyní preferuji rozumná a optimální řešení, která kombinují technologie s živou lidskou sílou a jsou uživatelsky příjemná. Na druhou stranu to přináší i nové příležitosti a nová pracovní místa.

V mnoha oborech je nedostatek lidských zdrojů a dochází ke zvyšování nákladů na mzdy. Jak je na tom váš obor a vaše firma?

V některých oborech je velká fluktuace, ale na druhou stranu máme velké procento stálých lidí. V určitých profesích je však fluktuace řízená, je potřeba zaměstnance obměňovat, zejména v oblasti bezpečnosti. Někdy se řízeně snažíme rotovat lidi v rámci společnosti.

Situace na trhu práce je pro nás velmi problematická až kritická, ovlivnil to i covid a současný konflikt na Ukrajině. Nezaměstnanost je minimální, dochází k přetahování zaměstnanců i mezi jednotlivými obory, k tomu tlak na mzdy, kvalifikovaných zaměstnanců je málo. V některých oblastech činí mzdové náklady i přes  90 % ceny naší služby.

Jaký typ profesí vlastně potřebujete?

Různé druhy bezpečnostních pracovníků, pak technické profese třeba pro velíny budov a podobně. Také pracovníky úklidu, údržbáře,  velký problém je obecně s řemeslníky, elektrikáři kteří chybí a další.

A spolupracujete se školami, abyste si vychovali své vlastní lidi?

Ano, se středními školami i s univerzitami. Snažíme se lidi oslovovat ještě předtím, než přijdou na pracovní trh. Uvažujeme o větší podpoře škol nebo o založení vlastního středního učiliště, kde bychom si pracovníky vychovávali přesně podle našich potřeb.

Co nového plánujete na letošní rok? Uvedete nějaké nové služby či technologie?

Základním cílem je udržet naše tempo růstu, dodávat našim zákazníkům profesionální služby založené na našem know-how, zkušenostech, partnerském a individuálním přístupu. Naše ekonomické cíle jsou i nadále velmi ambiciózní a věřím, že je naplníme.

Co se týká technologií, budeme pokračovat v naší cestě, o níž jsem již hovořil. Budeme i nadále hledat efektivní a optimalizované způsoby, jak zákazníkům dodat služby v té nejlepší kvalitě. Dosavadní technologie budeme stále vylepšovat.

Z nových produktů je to třeba nástroj Tracksys, který dokáže porovnávat účtenky s průběhem transakce apod. Máme specializované pracoviště M2C Space, kde integrujeme používané moderní technologie a kde dochází k propojování fyzických činností s technologiemi. Dokážeme tak spravovat budovy vzdáleně. V hybridních službách rozvíjíme služby mobilní údržby, kdy naše technická jednotka má na starosti více projektů a funguje na základě plánu údržby a řešení aktuálních  ad hoc případů.

Kam dlouhodobě směřuje váš obor, když ho dokážete posouvat sami dále? 

Lidská síla bude čím dál dražší, kvalifikované síly bude méně, technologie se stále více rozvíjí a naopak zlevňují. Dojde tak k redukci lidí a tlaku na efektivní využívání technologií. Cílem zákazníků bude více využívat synergie, hledat úspory, být více ekologický.

To je velký trend, protože s růstem cen energií se náklady na provoz budov zvyšují. Je tam tlak na optimalizaci a využití nových technologií. I proto využíváme  systém, který dokáže udělat analýzu energetické náročnosti budovy, dokážeme definovat  kde je potenciál k úsporám. Případně kde by dokázala větší investice nebo výměna technologie zajistit velké úspory. Nemluvě o tom, že většina nových technologií je dnes ekonomičtější a ekologičtější. V tom zákazníkům pomáháme, nabízíme jim nová řešení. Přemýšlíme tak vlastně za naše zákazníky.

A poslední, trochu osobnější otázka. Jak nejraději odpočíváte po náročném pracovním vypětí? Co vás nejvíce baví?

Rád tady spolupracuji s lidmi, které dlouho znám. Práce je sice náročná, ale různorodá. A odpočívám při sportu nebo s přáteli po sportu, a samozřejmě s rodinou. Dělám spoustu sportů, sice ne moc dobře, ale dělám je rád. Mám rád fotbal, golf, tenis… Nejlepší jsem asi byl v mládí v kolové, které jsem se věnoval poměrně dlouho a snad i celkem úspěšně.

Mgr. Jaroslav Zoubek, Country Manager M2C pro Českou republiku

V roce 2005 vystudoval Policejní akademii České republiky v Praze. Poté působil na pozici Provozního ředitele ve společnosti ABI Special, kde zodpovídal za nastavení bezpečnostní politiky v rámci obchodních center a retailových jednotek. Od roku 2008 působil 14 let na pozici ředitele divize obchodních center ve společnosti M2C. Od dubna letošního roku zastává pozici Country Managera M2C pro Českou republiku.

Předchozí

Design a transformace

VLTAVSKÁ FILHARMONIE: výstava soutěžních návrhů

Další