Průmyslový palác na Výstavišti má za sebou dva roky rekonstrukce, práce pokračují

|

Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje. Foto: JIří Šebek, MHMP

Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje podle plánu i dva roky po zahájení náročných prací. Hotové už jsou například všechny výkopové práce, vznikl suterén pod levým křídlem paláce i s vjezdem pro kamiony a byla také vztyčena větší část ocelové konstrukce na levém křídle. 

Hlavní město kompletně rekonstruuje Průmyslový palác z roku 1891, včetně stavby jeho levého křídla, které vyhořelo v roce 2008. Cílem projektu je šetrně obnovit historickou stavbu, zároveň však budou vnitřní prostory uzpůsobeny tak, aby odpovídaly současným požadavkům na pořádání veletrhů i dalších významných kulturních a společenských akcí.

„Nacházíme se asi v polovině tohoto odvážného projektu a pomalu se přeléváme do finální fáze. U takto zásadních rekonstrukcí se vždy objeví nečekané výzvy. Je tomu tak i v případě Průmyslového paláce,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. Podle něj ale díky profesionální práci stavařů, ale i zapojení celé řady drobných často i pozapomenutých řemesel, opět nabývá na svém významu a původní podobě. „Obnovený Průmyslový palác do budoucna skýtá nebývalý potenciál nejen na poli pořádání veletrhů, ale i kulturních akcí pro veřejnost,“ dodal.

Prumyslovy Palac Jirisebek Print 00194
Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje. Foto: JIří Šebek, MHMP

Dosud bylo na místě vytěženo už šedesát tisíc metrů krychlových zeminy, nebo vyzdviženo celkem 380 tun oceli na levém křídle. Letos se budou také podle Zábranského otevírat střechy Křižíkových pavilonů, kde vznikne obrovská pobytová terasa pro veřejnost s krásným výhledem. „Po dokončení rekonstrukce bude Průmyslový palác propojen s Křižíkovými pavilony a návštěvníci budou moci mezi nimi korzovat suchou nohou, což zařadí Výstaviště ke světovým špičkám v oblasti výstav a veletrhů co do rozlohy a celkově zázemí,“ zdůraznil Zábranský. 

Pečujeme o architektonické, historické i kulturní dědictví hlavního města, Obnova Průmyslového paláce je podle primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody důkazem péče o architektonické, historické i kulturní dědictví hlavního města. „Jsem rád, že práce postupují vpřed, nedávno jsem se o tom byl přesvědčit přímo na místě. Doufám, že se Pražané v dohledné době dočkají znovuotevření této dominanty Výstaviště i celé metropole,“ uvedl Svoboda.

Prumyslovy Palac Jirisebek Print 00142
Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje. Foto: JIří Šebek, MHMP

Za dva roky se již povedlo zrestaurovat většinu vitráží, obnovena je polovina ocelové střešní konstrukce střední haly a byla snesena hodinová věž, která se po obnově opět vrátí na své místo. Pokračují také restaurátorské práce na pasířských ozdobných prvcích ocelové konstrukce a věžičkách i na věži střední haly. V neposlední řadě se uskutečnil výkop jámy za pravým křídlem pro budoucí technické zázemí a vzduchotechniku. 

„Když začínala rekonstrukce Průmyslového paláce a viděl jsem, co v reálu taková stavba obnáší, skoro jsem si neuměl představit, že to kdy vůbec může být hotové,“ komentuje dva roky rekonstrukce Průmyslového paláce předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl. Dnes se už ale naopak počítají podle něho měsíce, kdy se otevřou brány a přivítajíj se první návštěvníci. „Naše obchodní oddělení ostatně už prostory paláce obchoduje a zájem ze světa nás jen nadále ujišťuje, že budeme již brzy jedním z hlavních, minimálně evropských veletržních a eventových hráčů,“ zdrůraznil.

Práce běží naplno

Za dva roky intenzivní práce byl v místě levého křídla Průmyslového paláce vybudován suterén v hloubce pěti metrů se zázemím zahrnujícím strojovny, garáže, veřejné WC nebo šatny a také s vjezdem pro kamiony. Dále bylo až doposud namontováno sedm oblouků ocelové konstrukce, které byly vzájemně propojeny střešními vaznicemi. Aktuálně pokračuje betonáž obvodových monolitických stěn a vznikají i krajní štítové monolitické stěny. Kromě toho se buduje propojení levého křídla se střední halou a s foyer a vzniká i prostor pro schodiště a eskalátory nebo se dostavuje vjezdová rampa a opěrné stěny.

Ve střední hale už byly téměř všechny vitráže odinstalovány a renovovány, letos na jaře se začnou vracet zpět na své původní místo. Hotová je zde i větší část instalačních a technologických kanálů a zhruba ze tří čtvrtin je také rozebraný malovaný strop, který se v současnosti restauruje.

Co se týká pravého křídla paláce, zde je aktuálně odstraněna původní podlaha a také pokračují práce na instalačních a technologických kanálech. Zhruba v polovině plochy střední lodi byl položen podkladní beton a dochází ke spřažení základů pro ocelové sloupy ocelovými táhly kvůli přitížení střechy. Zároveň zde bylo dostavěno podpěrné lešení pro vyvěšení části tzv. Smetanovy vestavby, která byla odpojena od ocelové střechy. Je totiž potřeba zpřístupnit ocelovou konstrukci kvůli sanaci a zesílení.

Prumyslovy Palac Jirisebek Print 00170
Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje. Foto: JIří Šebek, MHMP

Práce pokračují i na hodinové věži, která byla snesena už v létě roku 2022. Nyní se připravuje nová vrchní část pro osazení kopie Svatováclavské koruny a v plánu je vrátit celou věž na palác v průběhu letošního léta.

„Po dvou letech náročné rekonstrukce jsme úspěšně dokončili všechny bourací a výkopové práce. S tím, že jsme již překonali snad veškeré neočekávané a skryté výzvy, které nám objekt Průmyslového paláce připravil, tak nyní můžeme očekávat finální aktualizaci projektové dokumentace. Tato fáze je klíčová pro plynulé pokračování projektu, neboť řada vzájemně propojených změn byla příčinou jeho dosavadního zpoždění,“ říká David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ, která je lídrem zhotovitelského sdružení.

Pro letošní rok je v plánu vrátit vitráže zpět do střední haly, s čímž by měl zhotovitel začít už na jaře, dále by se mělo zakrýt levé křídlo i většina střechy střední haly. Na ní se pak vrátí renovovaná věž, později ji doplní i hodinový stroj s novými ciferníky podle historického provedení a kopie svatováclavské koruny. Dokončena by letos také měla být většina instalačních a technologický kanálů i všechny podzemní přístavky.

Rekonstrukce by měla být pravděpodobně dokončena v průběhu nadcházejících dvou let. „Počítali jsme spíše s dokončením v roce 2025, ovšem po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla, tzv. Smetanovy vestavby, se ukázalo, že reálný technický stav si vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, než bylo možné před zahájením prací předpokládat,” upřesnil radní Zábranský.

Následně Průmyslový palác nabídne jeden z největších krytých prostor pro kongresy a další akce ve střední Evropě. A to se špičkovým zázemím a skvělou dostupností na letiště.

Dva roky rekonstrukce Průmyslového paláce v číslech:

  • Celkem bylo vytěženo 60 000 metrů krychlových zeminy, která byla odvezena 6 000 nákladními auty
  • Zasanováno bylo 500 metrů instalačních a technologických kanálů z celkových 700 metrů 
  • Vybetonováno bylo 7 800 metrů krychlových plochy
  • Zasanováno bylo zatím 60 procent ocelové konstrukce střední haly
  • Odinstalováno bylo také 75 procent stropního podhledu ve střední hale
  • Zdviženo bylo celkem 380 tun oceli na levém křídle
  • Základy podchyceny 2 100 metry tryskové injektáže
Předchozí

Plzeň loni i letos výrazně spoří v soutěžích na stavby

Loni se realizoval nejnižší objem investic do nemovitostí za posledních deset let

Další