Slabá výstavba požene ceny vzhůru

|

Může také ohrozit konkurenceschopnost Česka

Slabá výstavba, tlak na soulad s ESG a cenová disbalance mezi kupujícími a prodávajícími, to jsou trendy letošního roku, které ovlivňují český realitní trh. K podstatným změnám dojde podle expertů ze společnosti Colliers jak v oblasti průmyslových a kancelářských nemovitostí, tak i v případě rezidenčního bydlení. Realitní trh bude letos čelit zejména následujícím vlivům.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock, Colliers

Kanceláře: Tlak na soulad s ESG

Celoevropská směrnice o nefinančním výkaznictví, povinná pro stále více společností působících na českém trhu, způsobila růst zájmu o udržitelnost, cirkulární ekonomiku a sociální dopady podnikání. V oblasti nemovitostí se proto intenzivněji sleduje i hospodaření s energiemi nebo odpady, dopady projektů na životní prostředí či způsob využívání stavebních materiálů.

Pro nájemce jsou stále důležitější i ekologické certifikace nemovitosti, ve které sídlí. Tím se začíná prohlubovat propast mezi budovami, které požadavky ESG splňují, a těmi, které je ignorují. Ty mohou brzy snadno zjistit, že je trh začíná přehlížet.

Vzhledem k tomu, že náklady na výstavbu zůstávají vysoké a financování je stále komplikované, neočekává se mnoho nových spekulativních kancelářských staveb, pokud vůbec nějaké. Nedostatek nových nájemních příležitostí tlačí ceny směrem nahoru, což má za následek častější zaměření nájemců na optimalizaci a efektivnější využití pronajatých prostor.

Tento trend se ukazuje jako přínosný i při dosahování cílů nájemců souvisejících s ESG. Klíčem k dosažení tohoto cíle je mít k dispozici správná data, která lze získat využitím technologií a nastavením interních směrnic na míru dané firmy.

Shutterstock 2114395736

Industrial: Boj za udržení nájemců

V důsledku pomalého rozvoje infrastruktury v posledních několika desetiletích se český trh s průmyslovými nemovitostmi potýká s nedostatkem volných pozemků vhodných pro průmyslovou výstavbu. Kromě toho trh dále komplikují vysoké nájmy, nemotivované městské samosprávy a drahá pracovní síla.

Klíčovým úkolem je udržet v zemi klíčové nájemce a velké zaměstnavatele a neztratit je kvůli agresivnějším trhům v Polsku nebo Maďarsku. Vzhledem k tomu, že během dvou let dojde k vypršení smluv ze silných let, měli by zodpovědní nájemci zahájit první kolo jednání, aby si zajistili potřebné podmínky a vyhnuli se situaci, kdy budou znevýhodněni a nebudou mít k dispozici žádné alternativy.

Situaci komplikuje i fakt, že některé části moderního industriálního trhu stárnou a bude potřeba je brzy modernizovat nebo kompletně rekonstruovat. Podobně jako v případě kanceláří, musí i nájemci výrobních a skladových hal postupovat v souladu se svými zásadami ESG. To může znamenat cokoli od osvětlení a HVAC (vytápění, větrání a klimatizace), až po přidání další izolace nebo nového vnějšího pláště. Realizace těchto modernizací nebo rekonstrukcí by však mohla být obtížná vzhledem k minimální neobsazenosti na českém trhu.

Maloobchod: Praha si udrží místo mezi vyhlášenými nákupními destinacemi

Protože pandemické roky jsou za námi a evropská hospodářská situace se po několika těžkých letech konečně zlepšuje, obchodní značky pracují na zlepšení svého postavení na trhu, zviditelnění svého jména a pokrytí populace. Tato tendence byla patrná již loni, hlavní vlna expanze však přijde zřejmě v průběhu roku 2024.

Centrum Prahy si díky této vlně rozmachu, stejně jako díky projektům typu 100Yards, NR7, první fáze projektu Savarin nebo Palác Hybernia, udrží své místo mezi nejvyhlášenějšími evropskými nákupními destinacemi. Vzhledem k tomu, že nákupními centry je Praha již dobře saturována, je současný zájem developerů zaměřen na výstavbu multifunkčních objektů v nejlepších lokalitách. Vznikat budou i maloobchodní parky, a to zejména v oblastech, kde je nákupních možností málo nebo nejsou soustředěny na jednom místě.

Colliers Predikce 2024 Escalator

Investice: Po kvalitním produktu bude poptávka, ale investoři jsou opatrní

Přestože se výnosy z prime akcií za posledních 18 měsíců posunuly až o 125 bazických bodů na úroveň 5,00 až 5,25 %, mohly by se zvýšit až o dalších 50 bazických bodů, aby pomohly překlenout cenovou mezeru a přilákaly více investorů k zapojení kapitálu. Přesto je výhled na tento rok z hlediska objemu transakcí spíše na nízké úrovni a podobný jako loni.

V průběhu roku 2023 byla zaznamenána větší aktivita na value-add a oportunistickém konci trhu, protože investoři se hnali za příležitostmi, které mohou přinést vyšší výnosy. Nicméně s tím, jak se ceny v průběhu roku 2024 stabilizují, očekává se více případů transakcí s core produkty.

Cenová disbalance mezi kupujícími a prodávajícími však bude i nadále přetrvávat. Očekává se, že ve druhé polovině tohoto roku se cenový rozdíl zmenší, protože stále více vlastníků se bude snažit recyklovat výnosy a obchodovat s budovami dále.

Residential: Objem hypoték i ceny bydlení porostou

Hypoteční trh po prudkém meziročním poklesu objemu letos pravděpodobně opět poroste. Vzhledem k trvajícímu deficitu bytů však lze očekávat, že ceny na primárním trhu s bydlením zůstanou stabilní, nebo dokonce v některých lokalitách porostou.

Očekávat se dá i další růst nájemného. V důsledku vysokých úrokových sazeb a striktních pravidel hypoték se v předchozích letech staly hypotéky pro většinu české populace nedostupnými, což způsobilo rostoucí zájem o nájemní bydlení a s tím související zvyšování cen nájmů. Vzhledem k tomu, že institucionální PRS je u nás teprve v počátcích, očekává se pokračování těchto změn.

Předchozí

Architektura ČSSR 58–89

Mimořádné místo pro život

Další