Slavné ženy v projektu Smíchov City

|

Ulice ponesou jména významných žen, centrální bulvár bude třídou Madeleine Albrightové

Ulice v nově budované čtvrti Smíchov City, která je největším developerským projektem v novodobých dějinách Prahy, mají nést jména slavných žen, které se ve 20. a 21. století zasloužily o boj proti totalitě. Hlavní kilometrový pěší bulvár bude třídou Madeleine Albrightové, významné americké političky českého původu, která se narodila na Smíchově.

Text: Redakce

Vizualizace: Sekyra Group, Baumschlager Eberle Architekten, Pavel Hnilička Architekti

Vizí zakladatele společnosti Sekyra Group, která je investorem projektu Smíchov City, je věnovat názvy ulic památce významných žen, neboť v Praze je po ženách pojmenováno méně než pět procent ulic. Tato myšlenka má rovněž podporu městské části Prahy 5, Knihovny Václava Havla a řady významných osobností, jakož i rodiny Madeleine Albrightové.

Návrh na jeho pojmenování a zároveň na pojmenování šesti ulic, dvou parků a školy předložily vedení Prahy 5 Sekyra Foundation a Knihovna Václava Havla s podporou dalších významných osobností. Schválila ho již Místopisná komise Rady HMP a doporučila ho Radě HMP.

Rovnováha mezi soukromým a veřejným prostorem

Sekyra Group od roku 2020 mění bývalé drážní pozemky na Smíchově v novou pražskou čtvrť. Po dokončení celého projektu zde vznikne téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, které bude spojovat kilometrový pěší bulvár.

Smíchov City je největší urbanizací v centrální Praze od doby výstavby Vinohrad. Na její podobě se podílí více než třicet tuzemských i zahraničních architektů, a jde tak o reprezentativní přehlídku současné architektury. Sekyra Group od počátku klade primární důraz na veřejný prostor, neboť je tím nejcennějším, co můžeme developer městu a jeho obyvatelům nabídnout.

„Zároveň si přejeme, aby každá z našich čtvrtí, které v Praze budujeme, byla výrazem určité symboliky a identity. V projektu Smíchov City chceme připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě. Měl by to být apel na genderovou vyváženost a v jistém smyslu i náprava historické křivdy, když si uvědomíme, že v Praze se jmenuje méně než pět procent ulic po ženách. V celém svém kontextu půjde především o poctu hrdinným postojům a osudům 20. století,“ přiblížil celý záměr Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Group a Sekyra Foundation a doplnil: „Zároveň navrhujeme, aby v jednom z nově vzniklých parků inspirováno londýnským Hyde Parkem vzniklo ‚nároží řečníků‘ a stalo se místem veřejných projevů, diskuzí a občanského dialogu.“

Ulice jako připomínky historie

Na stávající ulici Za Ženskými domovy, která lemuje Smíchov City směrem k historickému jádru, naváže převážně síť nových „ženských ulic“. Centrální pěší bulvár se stane třídou Madeleine Albrightové a bude do něj ústit ulice její přítelkyně a

sousedky z washingtonského Georgetownu, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Jistým středobodem lokality bude i škola – opět pojmenovaná po Madeleine Albrightové.

S centrální třídou souběžná páteřní ulice pak dostane jméno po jedné z nejstatečnějších českých žen novodobé historie, historičce a vězněné disidentce Růženě Vackové. Dále zde budou například ulice jedné z prvních českých feministek, disidentky Jiřiny Šiklové, malířky Toyen či parky filozofky Hannah Arendtové a Alice a Anny Masarykových.

Nejen ženy, ale i slavní literáti

Ne všechny ulice na Smíchově ale ponesou ženská jména. Ulice, která povede ke škole bude pojmenována například po literátovi Josefu Škvoreckém a bude na ni navazovat budoucí ulice lemující Smíchov City směrem ke smíchovskému nádraží, která by měla nést jméno spisovatele Františka Langera, a to na základě iniciativy Společnosti Františka a Jiřího Langerových a městské části Prahy 5.

Záměr uvítala i starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) a připomněla význam celého projektu pro tuto městskou část: „Prahu 5 dlouhodobě směrujeme k tomu, aby skutečně byla moderní vizitkou metropole. Dříve ryze průmyslové lokality se daří proměňovat v moderní obytné, administrativní a obchodní zóny. Projekt Smíchov City není výjimkou. Těší mě důraz, který je kladen na veřejný prostor a kvalitní architekturu. Vzniknou zde krásná místa pro setkávání a odpočinek. O to větší radost mám z toho, že navíc celý projekt, který svou rozlohou bude v podstatě novou městskou čtvrtí, ponese vznešenou myšlenku a připomene jak Madeleine Albrightovou, tak další statečné ženy a muže našich nedávných dějin, z nichž většina měla blízký vztah právě ke Smíchovu.“

Pocit přirozeně rostlého města

V nové čtvrti Smíchov City bude podle předpokladů pracovat a bydlet přes 12 tisíc lidí. První z nich by se do nových domů měli nastěhovat již na přelomu letošního a příštího roku. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na více než 20 miliard korun. Smíchov City tvoří dvě části, a to severní a jižní. Ty jsou budovány postupně po několika etapách. Obě části spojí již zmíněný bulvár, který má plnit nejen funkci komunikační osy, ale má být i místem setkávání a občanských aktivit. Bulvár bude lemován zelení. Celkově se v rámci projektu Smíchov City počítá s více než dvěma hektary zelených ploch.

Zachován bude i objekt komunitního centra Radlická kulturní sportovna, kterou vytvořila skupina nadšenců z opuštěného nádražního skladu pro setkávání a kulturu. V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru pak vyroste celá komerční čtvrť včetně kampusu pro Českou spořitelnu. Zásadní modernizací projde i smíchovské nádraží.

Projekt Smíchov City inspiruje jak svým komplexním řešením rovnováhy mezi soukromým a veřejným prostorem, tak originálním členěním do jednotlivých domovních bloků ztvárněných různými architekty, což vytváří pocit přirozeně rostlého města a rozbíjí fádní monobloky, v nichž často nachází zalíbení moderní architektura. To vše včetně kultury pěšího bulváru či korza jako středobodu občanského života nastavuje nové standardy rozvoje velkých území a transformace brownfieldů nejen v Praze, ale i v dalších metropolích střední a východní Evropy.

Předchozí

Skrytý luxus a extravagance

Výlety za nevšední architekturou 

Další