Štvanická lávka je otevřena

|

Karlín a Holešovice spojuje unikátní konstrukce z bílého betonu

Chodci i cyklisté mohou konečně cestovat mezi Holešovicemi a Karlínem rychleji a bezpečněji. Štvanická lávka, kterou Praha uvádí do provozu, má přitom řadu architektonických i technologických unikátů. Na 300 metrů dlouhou konstrukci použili mostní specialisté unikátní ultra-vysocehodnotný bílý beton, poslední pole na holešovické straně je pak zvedací, aby odolalo i tisícileté vodě. Lávku navíc doplňují umělecká díla. Výstavba vyšla zhruba na 352 milionů korun. S otevřením Štvanické lávky zároveň končí provoz přívozu P7, který doposud propojoval oba břehy.

Lávka nově představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s tím, že je z lávky právě přímý přístup také na ostrov Štvanice. Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého ultra-vysocehodnotného betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Stavět se začala v lednu 2022 a její pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Zajímavostí je, že zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci.

Mezi Karlínem a Štvanicí lávka překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými bude odtékat dešťová voda.

Lávka je osazena sochou Řeka od Jana Hendrycha, kterou financovala Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a tato městská instituce ji také bude mít ve správě.

Počínaje dnešním dnem funguje lávka v režimu předčasného užívání, tedy stavba je způsobilá a bezpečná k běžnému provozu veřejnosti. Jediným omezením do doby kolaudace je konání organizovaných akcí, jako je například koncert, pochod nebo běžecký závod. Do doby kolaudace bude také na holešovickém břehu ponechána pomocná konstrukce pro zdvih lávky při povodni. Po kolaudaci převezeme lávku do své správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Aktuálně budou ještě pokračovat některé dílčí práce potřebné pro kolaudaci, kterou hlavní město předpokládá na konci letošního srpna. Konkrétně se jedná o dokončení terénních úprav, především se jedná o úpravy břehových opevnění podle požadavků Povodí Vltavy, a dále o instalaci tlumičů kmitů naladěných podle výpočtu a dynamické zatěžovací zkoušky.

„Naším cílem bylo, aby lávka působila jako přirozená křivka, která se vine prostorem. Zároveň jsme nechtěli, aby šla příliš do výšky. Navrhnout tuto stavbu bylo náročné konstrukčně i staticky, kvůli plynulosti provozu jsme však nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, pouze rampu,“ shoduje se kolektiv autorů nové lávky.

Výstavba lávky, jejímž investorem je hlavní město, vyšla celkem na 352 milionů korun. Autory její podoby jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek, realizaci provedla společnost Skanska. Autory soch a ornamentů jsou Aleš Hvízdal a Jan Hendrych.

Současně s otevřením nové Štvanické lávky testuje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi v rámci projektu Čitelná Praha prototypy nových prvků pěší navigace, konkrétně obelisk a směrovku, které budou základním kamenem navigace pro pěší pohyb po Praze a nahradí stávající nevyhovující značení pomocí hnědých turistických směrovek. Hlavní novinkou je použití map bližšího i širokého okolí, které jsou vždy natočeny z pohledu diváka. Prototypy obelisku a směrovky jsou umístěny na severním předpolí Štvanické lávky poblíž tramvajových zastávek Holešovická tržnice.

S ohledem na aktuální zprovoznění lávky zároveň skončí poslední plavbou v pátek 28. července v 15:00 hodin provoz přívozu P7, který zajišťoval spojení mezi holešovickým a karlínským břehem. Přívoz fungoval od 7. srpna 2015, tedy necelých osm let. Za tu dobu přepravil téměř 690 000 cestujících, což znamenalo za den průměrně 377 osob.

Předchozí

Důvěra ve stavebnictví klesá!

VÍT MÁSLO: Design je naše šance

Další