V průmyslové zóně Solnice-Kvasiny začíná prodej pozemků pro její rozšíření

|

Průmyslová zóna, ilustrační snímek. Foto: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)

Vedení Královéhradeckého kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih, která navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny na Rychovsku. Kraj tím zároveň zahájil jejich prodej, informovali zástupci hejtmanství. Kraj od loňského října staví v zóně Solnice-jih dopravní a technickou infrastrukturu. Rozšíření zóny Solnice–Kvasiny, kde má závod automobilka Škoda Auto, je jedním z kroků v přijatém usnesení vlády. V zóně pracuje asi 12 500 lidí.

Investice do rozšíření průmyslové zóny je jedním z kroků, jak se kraj podílí na rozvoji regionu a vytváření nových pracovních příležitostí pro obyvatele. V souvislosti s tím připravuje projekty nejen v oblasti dopravy, ale i ve školství, bezpečnosti a zdravotnictví. Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Podle něj se zlepší situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí. „S úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy, kdy dojde k modernizaci trati, na kterou v budoucnu naváže investice Správy železnic do rozšíření její kapacity,“ uvedl.

Cílem kraje je přilákat vhodné investory, kteří na území průmyslové zóny umístí svůj záměr, vytvoří nová pracovní místa a přispějí k ekonomickému rozvoji na regionální i celorepublikové úrovni. Pozemky kraje určené k prodeji tvoří ucelenou plochu potřebnou pro vybudování jižního rozšíření stávající průmyslové zóny. Celkem kraj nabízí k prodeji pozemky o rozloze 216.126 m2,“ sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Zájemci budou muset splnit krajem dané podmínky, například, že kupní cena pozemků bude odpovídat minimálně jejich obvyklé ceně stanovené na základě znaleckého posudku, která činí 1200 Kč/m2, nebo že minimální výměra nabízených pozemků činí 25 tisíc m2. Prodávané pozemky nesmí být také užívány pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, v technologických centrech, a to minimálně po dobu deseti let od uzavření kupní smlouvy, uvedlo hejtmanství.

Královéhradecký kraj tímto oznamuje zahájení prodeje pozemků a vyzývá potenciální zájemce k předkládání poptávek,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček (Piráti).Podrobné informace o zahájeném prodeji pozemků budou zveřejněny na webových stránkách Centra investic, rozvoje a inovací.

Nová průmyslová zóna Solnice-jih bude napojena na veřejnou infrastrukturu jak z hlediska dopravního, tak i z hlediska zásobování energiemi, vodou a odkanalizováním splaškové a dešťové vody. Odtokové poměry území budou redukovány suchým poldrem a navrženými retenčními nádržemi.

Zdroj: ČTK

Předchozí

Experti očekávají pokles úroků u bank, zejména těch krátkodobých

Lyžařský sen. Jarní dovolená v hotelu Theresa v údolí Zillertal

Další