Vysokorychlostní trať v Praze: Nový věk železnice blíž než kdy dříve

|

pixabay.com

Praha se chystá na velkou proměnu. Město plánuje upravit své územní plány, aby usnadnilo výstavbu části vysokorychlostní železniční trati mezi Vršovicemi a Běchovicemi. Tato ambiciózní změna, schválená dnešním rozhodnutím městských radních, má potenciál změnit tvář hlavního města.

Navrhovaná změna se bude dotýkat několika oblastí, konkrétně Běchovic, Dubče, Dolních Měcholup, Prahy 9, Prahy 10 a Prahy 15, které se stanou klíčovými průchozími body nového traťového systému. Nicméně, před tím, než město může přistoupit ke změně územního plánu, musí trať nejprve zahrnout do svých zásad územního rozvoje.

Tento náročný projekt, který byl schválen městskými radními, ale ještě musí projít hlasováním zastupitelů, je součástí většího plánu na vytvoření vysokorychlostní dráhy z Prahy do Brna. Plánovaná výstavba tohoto úseku má začít v roce 2029 a měla by být dokončena v roce 2033.

Kromě samotného vybudování trati se také počítá s rozšířením infrastruktury železniční sítě v okolí. To zahrnuje dostavbu železniční stanice Praha-Zahradní město a napojení na vysokorychlostní trať. Plánovaná maximální rychlost vlaků na této nové trati bude 200 km/h, s přihlédnutím k bezpečnosti a průjezdu zastavěnými oblastmi.

Jedním z klíčových aspektů projektu je také výstavba čtvrté kolejové trati z Běchovic do Libně a Jahodnické spojky. Tento projekt, jak tvrdí zástupci Správy železnic, by měl výrazně zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu nejen pro vysokorychlostní vlaky, ale i pro běžnou osobní a nákladní dopravu. S tímto plánem Praha vstupuje do nové éry moderní a efektivní dopravy, která má potenciál výrazně změnit pohyb obyvatel i ekonomický růst města.

Předchozí

Nový trend v segmentu kancelářských budov

Co přinese budoucnost Janáčkova kulturního centra?

Další