Kancel†ż Sk

Dřevo ve službách akustiky

Hluk může snížit výkon až o šest procent. „Obecně snižuje paměť, ale také klesá odolnost …